Udlån af sejlbåd, følgebåde, joller og udstyr

Udlån af sejlbåd, joller og udstyr

Medlemmer af Virksund Sejlklub kan låne klubbens sejlbåd, følgebåde, joller og udstyr, såfremt sejlklubben kompenseres for drift og slidtage. Før ethvert udlån skal låneren sætte sig ind i kravene omkring sikkerhed til søs. Du kan læse mere her. Du skal også have studeret vores sikkerhedsinstrukser. Link til sejlklubbens sikkerhedsinstrukserne findes nederst på siden. Udlån sker således altid på visse betingelser, som du kan læse om nedenfor. 

Bemærk! Før ethvert udlån fra sejlklubben kan godkendes, skal du kontakte Per Petersen på telefon 40301021 eller på mail per007petersen@gmail.com.

Du vil normalt også kunne komme i forbindelse med Virksund Sejlklub ved brug af en indsat kontaktformular. Den er desværre p.t. ude af funktion og derfor fjernet.

Ansvar ved udlån

  • Udlån af sejlbåd og følgebåde kan kun ske, såfremt den udpegede skipper kan fremvise gyldigt duelighedsbevis og følger sejlklubbens sikkerhedsinstruks.
  • Udlån af joller og udstyr kan kun ske, såfremt du som låner følger sejlklubbens sikkerhedsinstruks.
  • Låner har ansvar for i hvert enkelt tilfælde at aflevere båd, materiel og udstyr i samme stand, som det blev leveret i fra lånets start.
  • Skader, som måtte opstå under transport eller sejlads, erstattes af låner.

Sikkerhed ved udlån

Sejl sikkert, så det er sikkerhed først. Fritidssejlads er en forholdsvis sikker aktivitet, men det kan dog gå galt en gang i mellem. Langt de fleste ulykker sker, når sejladsregler og retningslinjer ikke følges. Du skal derfor efterleve sejlklubbens sikkerhedsinstrukser. Det er låners ansvar før sejlads at sætte sig ind i gældende regler på vandet.