Udvalg

Turudvalg

Virksund sejlklubs turudvalg har til opgave at planlægge og gennemføre sejlklubbens turaktiviteter og opgavesejladser for motorbåde og andre motordrevne fartøjer.

Turudvalgets sammensætning 2018

Niels-Ove Jespersen                               nielsojespersen@gmail.com                   40865849

Henning Kristensen                                 Henning_kris@hotmail.com                    21499384

Poul Mackenhauer                                   poulognetti@gmail.com

Anne Dorthe Jespersen                           adi.noj@mail.tele.dk                                 40865849

Hans Egelund                                          hans.egelund@me.com                           23425696

To repræsentanter fra havnen er inkluderet.

Kapsejladsudvalg 2018

Virksund Sejlklubs kapsejladsudvalg har til opgave at planlægge og gennemføre sejlklubbens    kapsejladsarrangementer i løbet af året.

Kapsejladsudvalgets sammensætning 2018

Sven Primdal                                               svenprimdal@me.com                            51267157

Jørgen Christiansen                                   hindbaervej7@live.dk                              42291649

Kenneth Stjerneby Mortensen                  kenneth@kortcenter.dk                           51619986

Vibeke Stjerneby Mortensen                     vibs1628@gmail.com                             51809514

Susanne Fogtmann (truttetøs)                 susannef392@gmail.com                      20578684

Sejlerskole og klubbåd

Virksund Sejlklubs sejlerskole har til opgave at planlægge og gennemføre sejlerskoleaktiviteter for interesserede i løbet af sæsonen. Sejlerskolens aktiviteter bidrager til at sejlere eller medlemmer med interesse for sejlads får en større grad af praktisk erfaring og kendskab til sejlads.

Sejlerskolens sammensætning 2018

Kristian Brøns (koordinator)                    kristian@broenscounsult.dk                  20141733

Bo Nissen Andersen                                 yvonbo@icloud.com                                60774408

Martin Andersen                                       aabrinken9@andersen.mail.dk              40538247

Erling Østergaard (båd)                            erlingoestergaard@gmail.com             40100655

Jørgen Christiansen (båd)                       hindbaervej7@live.dk                              42291649

Sven Primdal (båd)                                   svenprimdal@me.com                            51267157

Ungdomsudvalg

Virksund Sejlklubs ungdomsudvalg har til opgave at planlægge og gennemføre ungdomssejlads i løbet af året. I sejlsæsonen gennemføres sejladstræning i det beskyttede farvand uden for Virksund Lystbådehavn. Om vinteren gennemføres teoriundervisning og andre relevante aktiviteter. Ungdomssejlads finder sted enten i egen jolle eller i klubbens joller. Alle unge mellem ni og 17 år er velkommen i ungdomsafdelingen.

Ungdomsudvalgets sammensætning 2018

Søren Kjærsgaard Jensen                     skj7419@gmail.com                               24207726

Rune Damm                                             runedamm@hotmail.com                       22368087

Pigesejlads

Pigesejladsudvalget har til opgave at planlægge og gennemføre sejladsaktiviteter for interesserede pigesejler i alle aldre. Pigesejladsudvalget arbejder tæt sammen med sejlerskolen.

Pigesejladsudvalgets sammensætning 2018

Anne-Marie Østergaard                           aoviborg@gmail.com                             21222922

Mary-Ann Christensen                             hindbaervej7@live.dk                             86615262

Regeludvalg

Virksund Sejlklubs regeludvalg arbejder tæt sammen med kapsejladsudvalget. Regeludvalget afholder teoriaftener og træder sammen for at afgøre evt. protester under kapsejladser.

Regeludvalgets sammensætning 2018

Jørgen Christiansen                                  hindbaervej7@live.dk                             42291649

Henning Kristensen                                   Henning_kris@hotmail.com                 21499384

Claus S. Nielsen                                         csn@danishcrown.dk                            23288067

Målerudvalg

Virksund sejlklubs målerudvalg har til opgave at opmåle sejl og både efter behov i løbet af sæsonen. Målerudvalget afholder normalt målerdag i starten af sæsonen.

Målerudvalgets sammensætning 2018

Carsten Overgaard                                   co@overgaardviborg.dk                        51649522

Jane Høj                                                     jh@groupnordic.com                             61277003

Bo Nissen Andersen                                 yvonbo@icloud.com                              60774408

Kenneth Stjerneby Mortensen                kenneth@kortcenter.dk                          51619986

Allan Handberg har indvilliget i at assistere i 2018 i det omfang, hvor der er behov.

Bøjeudvalg

Virksund Sejlklubs bøjeudvalg har til opgave at udlægge og inddrage klubbens faste bøjer og lokale farvandsafmærkning. Udvalget tilser og vedligeholder klubbens bøjer.

Bøjeudvalgets sammensætning 2018

Claus S. Nielsen                                        csn@danishcrown.dk                           23288067

Kåre Foss Johannesen                              foss@fiberfart.dk                                 40339171

Knud Søndergaard                                    knud.soendergaard@gmail.com          21297212

Per Petersen (suppleant)                          per007petersen@gmail.com             40301021