Nyhedsbrev maj 2018

Nu starter sejleraktiviteterne.

Bådene er søsat og havnens frivillige har atter slået til og ydet et fantastisk stykke arbejde med at sætte skibe i søen og sætte master på sejlbådene. Mange andre havne i Limfjorden må misunde denne samordnede indsats. Tusind tak, skal det lyde fra sejlklubbens bådejere.

Det er også imponerende, så mange frivillige, som troppede op søndag den 22. april og deltog i havnens klargøringsdag. Det er vist ret unikt.

Virksund Sejlklubs kontingent i 2018 er uændret 550 kr. Det svarer vel nogenlunde til tre måneders kontingent på det lokale spinning hold, et par måneders aktivitet i bowlingklubben, en forårssæson på fodboldholdet, et hotelophold i Kolding én nat eller et lån af en kano i en weekend i sommerferien!

Men har du husket at betale kontingent? Hvis ikke du har betalt, bedes du kontakte klubbens kasserer. Hun vil sørge for at du får tilsendt oplysninger om banknummer mv. eller du kan vælge Mobile Pay med Sejlklubbens direkte betalingsnummer. Ved brug af denne direkte pengeoverførselsmetode kontakt Karin.

Medlemmernes kontingenter finansierer sejlklubbens aktiviteter og bidrager til at vedligeholde sejlklubbens udstyr mv.

Hvilke fordele opnår du ved at være medlem af sejlklubben?

I sejlsæsonen arrangerer vi fællesture for alle bådtyper til steder i Limfjorden. I år er planlagt to ture til Fur og mandtur.

Vi afholder fællesarrangementer i Virksund, som fremmer det sociale fællesskab i sejlklubben.

Vi kan arrangere orienteringssejlads for interesserede motorbåde. 

Vi gennemfører kapsejladser hver uge for sejlklubbens sejlbåde og sejler mod andre i Limfjorden.

Vores sejlskoler underviser sejlere på vandet og vi gennemfører særskilt pigesejlads. Det sker hver uge.

I vores ungdomsarbejde benytter vi klubbens joller og udstyr. Vi træner hver uge. Vi holder Åbent Hus 16. juni for interesserede i ungdomssejlads sammen med Havkajak klubben.

Sejlklubben kan udlåne sejlbåd, joller og udstyr til medlemmer, såfremt du som medlem følger de anviste udlånsregler og sikkerhedsinstrukser.

Om vinteren gennemføres en række foredrag og informationsaftener. Det kan være om særlige sejleroplevelser, informationsaftener om bl.a. motorvedligeholdelse eller sejler- og navigationsundervisning mv.

Vi er også en del af sejlerfællesskabet, så vi er medlem af såvel Dansk Sejlunion som Danske Tursejlere og Dansk Fritidssejler Union. Alle tre organisationer varetager sejlernes interesse på forskellige måder overfor offentligheden og politikere samt nationale og internationale myndigheder.

Sejlerorganisationerne arbejder fast på at ændre afgifterne på bådforsikring. De søger at ændre trykket på de kommercielle interessers brug af de indre danske farvande til bl.a. dambrug og vindmøller mv., så fritidssejlerne fortsat har gode og frie sejladsforhold. De er også din stemme i Friluftsrådet, Søsportens Sikkerhedsråd og andre udvalg under Søfartsstyrelsen mv.

 Hvad sker der i maj?

Lørdag den 5. maj kl. 1500 afholder havn og sejlklub standerhejsning. Kom og deltag i Virksund.

Børn og Unge kan lære at sejle i Virksund. Vi har udstyr og joller. Vi starter mandag den 7. maj kl. 1800. Sejlads er fast hver mandag.

Sejlerskolen begynder tirsdag 1. maj kl. 1830. Er du kvinde, kan du også finde et unikt fællesskab ved at deltage i pigesejlads hver mandag kl. 19. De er begyndt.

Kapsejlads starter onsdag 2. maj med skippermøde kl. 1830 2. maj.

Vel mødt.

De bedste sejlerhilsner

Jens Kofoed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *