Sejlklubbens nyhedsbrev for juli

Juli er for de fleste sommerferie tid. På havnen kan jeg høre, at flere enten alene eller sammen med andre både i fællesskab bl.a. har planer om at drage mod Det sydfynske Øhav. En lang tur, men belønningen er nok så stor, når man når frem til farvandet efter tre til fire dage. Andre vil sejle til Bornholm og videre langs den svenske kyst nord på mod den østlige skærgård op mod Stockholm. Nogen er allerede godt på vej. Men mindre kan også gøre det. Limfjorden er smuk en sommerdag. Jeg mødte fx et ægtepar, som aldrig havde sejlet i Limfjorden, men som på deres biltur i Nordvestjylland erfarede, at Limfjorden nok var værd at besøge i sejlbåd. Under menupunktet ”På tur” kan du på hjemmesiden læse om de mange arrangementer og begivenheder, som i resten af sejlsæsonen finder sted i byer langs fjorden.

Vi kan sommetider komme op på 20 både om onsdagen til kølbådssejlads. Kapsejladsudvalget søger at tilrettelægge udfordrende baner med al slags sejlads. To af klubben medlemmer er faste start- og måltagere. De står altid klar om onsdagen og glædeligvis kommer også nye både til, når gamle falder fra.

Sejlbåde, skippere og gaster hører sammen som en tre-i-en-saks for at kunne sejle. For at holde denne triade i gang har sejlklubben etableret en gastebørs på hjemmesiden under menupunktet ”kapsejlads”. Vi søger endvidere at gøre reklame for sejlklub og vores aktiviteter hos andre lokale foreninger. Det viser sig faktisk, at mange på et eller andet tidspunkt har sejlet. De skal naturligvis udfordres på ny.

I begyndelsen af juni fik sejlklubben en glædelig besked fra Friluftsrådet om, at de vil bevillige 60.000 kr. til en ny båd. Det er jo helt fantastisk nyhed og svært at blive i dårligt humør over. 28. juni drøftede nogle af sejlklubbens udvalg, hvilken bådtype, der skal indkøbes. Der er nu nedsat et besigtigelses- og indkøbsudvalg, som i september og oktober vil afsøge markedet.

Sejlklubben har for få dage siden indkaldt til ekstraordinær generalforsamling mandag den 9. juli kl. 19 i Virksund. Formålet er som meddelt at vælge ny kasserer. I henhold til sejlklubbens vedtægter skal en sådan ændring gennemføres via en generalforsamling. Da vi også hen over sommeren har behov for fortsat at kunne operere i forhold til vores bank, har vi set os nødsaget til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling her midt i juli. Vibeke Stjerneby Mortensen har indvilliget  at træde til som kasserer, såfremt hun vælges.

I begyndelsen af juni deltog jeg selv til DGI/DIF fyraftensmøde i Silkeborg vedr. fundrasing. I år er etableret en pulje på 45 mio. kr. som kan deles ud til ansøgte projekter. Mulighederne for at få del i disse midler vil sejlklubben afprøve gennem et par velvalgte projekter, som er under forberedelser og som understøtter klubben aktiviteter.

Sejlerskolen er en kronjuvel. Den har glædeligvis fortsat god tilgang af kursister. Udfordringen er imidlertid at få tilgang af nye sejlerinstruktører til skolens aktiviteter. Jeg vil opfordre alle sejlere til at overveje, hvorvidt de kan afse tiden til at være instruktører en gang om ugen eller måske bare hver 14 dag. Det vil være en fantastisk hjælp for en fælles indsats, så flere kan komme ud og sejle i egen båd eller som gast. Kristian Brøns modtager gerne henvendelser, så vi kan tilbyde flere, som vil lære at sejle, at komme ind i sejlklubben.

Sejlklubben har den 23. og 28. juni gennemført praktisk duelighedseksamen. Alle 10 kursister bestod den praktiske del. Tillykke. Alt i alt et positivt kursusforløb i samarbejde med Viborg Sejlklub. En enkelt kursist har indmeldt sig i sejlklubben. Han påtænker at købe en sejlbåd.

Turudvalget arrangerede den 17. og 18. juni en vellykket fællestur til Fur. 23 deltog i turen. Deltagerne fortæller om turen, at alle hyggede sig i det gode fællesskab. Et fjernsyn blev endog rigget til, så alle kunne se fodbold landskamp. Og når Danmark så tilmed slår Peru i fodbold, så hæves stemningen et par decibel.

Sammen med Havkajakklubben har Ungdomsafdelingen 16. juni afholdt Åbent Hus for kajakker, Stand Up Paddling og for joller. Jeg vil tro, at ca. 40 interesserede dukkede op til denne begivenhed. De fleste var på dagen interesseret i kajakker og Stand Up Paddling. Jeg mener, at Havkajakklubben fik seks nye medlemmer. Jeg vil tro at sådanne aktiviteter i fremtiden er nødvendige for at tiltrække børn, unge og ældre til Virksund og måske bliver interesseret i at komme i gang.

Til sidst vil jeg blot gøre opmærksom på, at vi har udfærdiget en persondatapolitik og en privatlivspolitik, som alle kan studere på www.virksundsejlklub.dk, således at vi overholder den nye lovgivning på området.

Fortsat god sommer og ferie mv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *