Nyhedsbrev august 2018

Pyha! Det er varmt. Vi skal dog huske hinanden på ikke at klage for hvem husker ikke sidste sommer eller de fleste somre i Danmark? Vejret i år har været og er fortsat aldeles fremragende. Efterårssæsonen er nu begyndt. Vi håber på, at en fortsat højtryksfront kan kaste godt sejlervejr af sig resten af sæsonen. Der er selvfølgelig fortsat mulighed for at tage på ture rundt i fjorden i resten af sejlsæsonen. Til inspiration kan I på www.virksundsejlklub.dk under menuen ”på tur” læse om nogle af de arrangementer, som byer og foreninger tilrettelægger langs fjorden i august og september.

Tryk Fondens årlige SejlSikkert kampagne er skudt i gang. Det er altid godt at få banket lidt rust af og blive erindret om, at sikkerhed til søs er vigtigt og prioriteret for enhver sejler. Vi har tre ambassadører for sejl sikkert kampagnen i Virksund, Leif Folke, N.O. Jespersen og Jørgen Christiansen. Materiale i Sejlsikkert kampagnen findes allerede og er lagt synligt frem i Virksund. Du kan også læse mere om sikkerhed til søs på kampagnens egen hjemmeside https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert

At sejler at leve. For det meste stressfrit og i et miljø af livsnydende frisk havluft. TV2 kunne i et indslag nævne, at antallet af gæstebåde i Limfjorden havde været bemærkelsesværdigt højt. Carsten, som var havnefoged i uge 28, kunne melde om at nogle gæstesejlere var dryppet af på Virksund. Ca. 30 gæstebåde anløb havnen i løbet af denne uge. Hertil kommer autocampere. De efterfølgende uger har billedet været nogenlunde det samme. Ikke dårligt, når man tager det normale antal besøgende både in mende.

I juli var vi nødt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny kasserer. Vibeke Stjerneby Mortensen blev valgt. Jeg vil gerne takke hende for med kort varsel at stille op og være klar til at løfte denne vigtige opgave.

Sejlklubbens forskellige aktiviteter er selvfølgelig godt i gang igen efter ferien. Vi lægger hårdt ud med kølbådssejlads onsdag den 1. august. Herefter følger ungdomssejlads, pigesejlads og sejlerskole. De første to både har henover sommerferien sejlet Rotholm rundt i den løbende sæson kapsejlads rundt om fugleøen ved Hvalpsund. Sejladstiderne er vist ikke helt og aldeles prangende, så der er basis for andre sejlere at udfordre disse tider, når vindstyrke og – retning er den rette til en udfordrende rundtur.

Lørdag den 18. august arrangerer festudvalget havnefest i Virksund. Mød gerne op i havnen denne lørdag og støt arrangementet. Et eventuelt overskud fra arrangementet går til festudvalgets aktiviteter og til andre gode aktiviteter i Virksund til gavn for alle medlemmer.

Samme dag vil sejlklubben afholde jolle race for voksne og andre legebørn. Det kan blive en forrygende dag, såfremt flere tilmelder sig og sætter sig ned i jollerne. Tilmeld dig direkte på http://www.virksundsejlklub.dk/kapsejlads/jolle-race-august-2018/ og læs mere om sejladsen på denne side. De gode grin undervejs samt snakken efter sejladserne om hændelserne på vandet er en vigtig del af helhedsoplevelsen. Derfor vil sejlklubben efter sejladserne grille pølser på kajen og servere moleøl til deltagere, dommere og hjælpere. Måske er der sågar nogen, som allerede efter præmieuddelingen ønsker revanche!

Virksund Sejlklub og ungdomsafdelingen i Viborg Sejlklub taler om, hvordan børn og unge kan blive interesseret i jollesejlads. Virksund Sejlklub har som del af denne løbende drøftelse aftalt som forsøg at placere to af klubbens syv Tera joller ind til Nørresø i efteråret for at forsøge at øge klubbernes rekrutteringsbase.

Bestyrelse, kapsejladsudvalg og sejlerskole har i slutningen af juni drøftet ny klubbåd efter at Friluftsrådet i maj bevilligede penge til formålet. Vi aftalte at nedsætte et indkøbs- og besigtigelsesudvalg, som i efteråret, som skal ud og se på ny klubbåd.

Antallet af medlemmer i sejlklubben er nu tæt ved 100.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *