Sejlklubbens vinteraktiviteter

Sejlklubbens vinteraktiviteter er nu programsat og de forskellige aktiviteter er lagt på sejlklubbens kalender. Kalenderen er ajourført frem til standerhejsning i 2019.

Det kan være en aldeles glimrende ide at du afser nogle minutter til at plotte de forskellige aktivitetsdatoer ind i din egen kalender, men her en kort “teaser” omkring de enkelte programlagte aktiviteter.

Torsdag den 8. november begynder årets duelighedskursus. Kursus løber hen over vinteren og afsluttes med eksamen i april. Herefter starter træningen til den praktiske duelighedsprøve på vandet i Virksund. Kursus er i år allerede fuldtegnet.

14. november afholdes præmieaften i Virksund efter sejlersæsonens kapsejladser. I aftenens program er indlagt et turforedrag, som tegner meget spændende.

Sejlklubben tilrettelægge julebanko og andespil onsdag den 5. december midt i den begyndende jueltravlhed. Vi håber på stort fremmøde i Virksund til denne hyggeaften. Mon ikke der vil være kaffe, gløgg og æbleskiver. Måske kan du også være heldig eller dygtig og vinde præmier!

9. januar 2019 arrangeres nytårsparole for klubbens frivillige. Dette arrangement er nu afholdt nogle gange og derfor kan vi vel godt tillade os at begynde at kalde dette arrangement for en tradition! Virksund Sejlklub blev i 2018 medlem af Danske Tursejlere. En repræsentant vil komme og informere om foreningens aktiviteter og medlemsfordele mv.

Lørdag den 2. februar gennemfører sejlklubben årlige generalforsamling. Her er valg til bestyrelse. Andre emner og aktiviteter drøftes på generalforsamlingen.

Lørdag og søndag den 9. og 10. februar gennemfører N.O. Jespersen SRC/VHF kursus i Virksund. Kursus afsluttes med eksamen.

13. marts og 20. marts afholdes kursus i motorlære for sejlere. Carsten Overgaard har indvilliget i at stå for dette kursus, hvor du med sikkerhed kan få nyttige informationer om din motor og høre om hvordan du skal passe og pleje din motor i og uden for sæsonen.

10. april afholdes regelaften, hvor alle kan få en frisk inflight report om de gældende kapsejladsregler. Sejlklubben vil søge at få en udefrakommende kapacitet på området til at dukke op denne aften.

Lige før standerhejsning afholdes den årlige målerdag, hvor sejl kan indmåles til din båd. Målerdagen finder sted den 13. april 2019 og sejlklubbens målere vil være til stede ved eller i klubhuset.

21. april klargøres joller. Alle i ungdomsafdelingen og medlemmer som sejler jolle er velkomne. Såfremt vejret er tilfredsstillende kan joller måske komme ud og sejle. Vi sejlr herefter hver mandag og lørdag i Virksund.

Sidste år tog Claus S. Nielsen initiativ til at afholde en spilerworkshop. I år fortsætter vi denne trend med at tilrettelægge og gennemføre kapsejladskursus for interesserede den 27. april og 5. maj. Vi forventer, at kursus omfatter både teori på land og træning på søen. Mon ikke der er nogle tips og tricks, som kan hentes, således at du og din besætning bliver tunet til sejlersæsonen?

Standerhejsning i Virksund plejer at finde sted den første lørdag i maj og så kan en ny og pletfri sejlersæson begynde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *