Nyhedsbrev for november 2018

Velkommen til sejlklubbens november nyhedsbrev. 

Efterårsblæst og mere kulde er krøbet ind over landet. DMI lover sågar snevejr lige henne om hjørnet. De fleste både og joller er kommet på land. Her midt i det mere vindblæste efterår kan vi imidlertid fortsat huske den fantastiske sommer. Den er imidlertid nu sejlet agter ud og kan nu kun øjnes svagt i kølvandsstriben. Dén sommer er nu billigt til salg!

Jeg vil fluks gå i gang med overflyvningen og starte med at kaste et blik på de nære aktiviteter og emner.

Nu hvor vi er ved det billige, så er det næppe så ofte, at en sejlbåd nærmest dumper ned i vores turban, uden at vi skal være særligt opsøgende. Ikke desto mindre er dette, hvad der skete i uge 43. Allan Handberg havde set to solinger til salg på nettet. Efter besigtigelse på Thurø købte han e2fter få minutters betænkningstid den ene soling og kontaktede vores sejlklub og spurgte om den anden soling kunne være et emne for sejlklubben. Han kunne oplyse, at han fra Thurø Sejlklub havde modtaget et tilbud om køb af begge både for 5.000 kr. Efter rådslagning i sejlklubbens bestyrelse, valgte vi at slå til og nu her sidst i oktober er solingen løftet op af vandet på Thurø og kørt til Virksund.

Vi tror, at solingen for få penge kan være til glæde for sejlerskole, børn og unge sejlads og kapsejlads. Medlemmer af sejlklubben kan selvsagt låne båden til sejlads.

Købet af denne soling har i øvrigt intet med de 60.000 kr. som Friluftsrådet tidligere har tildelt sejlklubben efter ansøgning. Vi er fortsat på jagt efter en sikker, god brugt sejlbåd til klubben.

25. oktober gennemførte sejlklubben udvalgsmøde. På mødet evaluerede bestyrelse og udvalg den netop afsluttede sejlersæson. Jeg vil også gerne her takke alle frivillige, som i løbet af sæsonen har løftet opgaver og taget del i sejlklubbens aktiviteter. Uden den frivillige indsats ingen sejlklub. Der var på mødet en god drøftelse af kompetenceudvikling, uddannelse og kurser, behovet for frivillige og aktiviteter mv. Der vil blive fordelt et referat fra mødet i nær fremtid.

På sejlklubbens hjemmeside har vi informeret om anskaffelsen af en Festool slibemaskine og støvsuger. Her oplyses også om, at vi kan få rabat på slibepapir og støvsugerposer. Sejlklubbens medlemmer kan reservere tid til brug af udstyret ved at gå ind på www.virksundsejlklub.dk/dinklub/slibemaskine-og-stoevsuger/

Ser vi fremad på de kommende aktiviteter, så afholdes præmieaften 14. november i Virksund. Sejlklubben skal opfordre alle, som har deltaget i årets gennemgående sejladser, d.v.s. Rotholm Rundt, Virksund Mester og Klubmesterskab om at møde op og have et par hyggelige timer sammen med andre. Samme aften vil Thomas, som sejlede gennem nogle af Europas floder i sommer med sin familie komme og fortælle om oplevelserne på turen. Kom og deltage.

Vi indleder duelighedsundervisningen torsdag den 8. november. Kursus er fuldtegnet med 15 kursister, men flere er faktisk allerede sat på venteliste.

Som noget nyt afholdes 5. december julebanko i sejlklubben. Alle er velkomne kl. 19, hvor vi starter. Tag børn og børnebørn med og spil med om en juleand eller en flaske rødvin.

I kan læse om sejlklubbens vinteraktiviteter på www.virksundsejlklub.dk.

Med venlig hilsen

Virksund Sejlklub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *