Limfjordskredsens generalforsamling

Limfjordskredsen afholder generalforsamling mandag den 25. februar 2019 i Skive Sejlklub kl. 19.00. Alle med interesse for kapsejlads for joller, kølbåde og børn og unge sejlads i Limfjorden opfordres til at møde op i Skive.

Limfjordskredsen har her i vinter fået ny hjemmeside, som kan ses her.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning fra div. udvalg. Herunder kredsens aktiviteter.

 Orientering af Niels Sohn. Kapsejlads Søren Christiansen. Ungdom.

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2018. ved Knud Holdgård.
 2. Behandling og evt. beslutning af evt. indkommende forslag.
 3. Forelæggelse af hovedlinier for kredsens aktiviteter i 2019. Bl.a. kapsejladskalenderen.
 4. Forelæggelses af budget for 2019.samt fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af Formand. Niels Sohn. Vælges på lige år. Ikke på valg.
 6. Valg af bestyrelses medlem for ungdom. Vakant, ikke på valg.

   Valg af bestyrelsesmedlem for kølbådskapsejlads. Søren Christiansen på valg.

 1. Valg af bestyrelsesmedlem. Niels Korsgaard. Ikke på valg.
 2. Valg af kassere, næstformand. Knud Holdgård på valg. ØNSKER IKKE GENVALG
 3. Valg af 1. suppleant, Søren Ottesen. På valg.
 4. Valg af 2. suppleant. Vakant. På valg.
 5. Valg af revisor og revisor suppleanter.
 6. Hvad kan vi gøre for mere PR og flere deltagere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *