Læs nyheder fra februar

Velkommen til februar måneds nyhedsbrev. Vanen tro samlers her kort op på nogle af de ting, som sker i og omkring Virksund Sejlklub.

Vi begynder denne måneds overflyvning med nogle interessante fakta. Sejlklubbens medlemstal voksede i 2018 med 10%. Vi er en lille, men stolt forening med lidt over 100 medlemmer. I det lys gennemfører vi faktisk imponerende mange aktiviteter i løbet af vinteren. I perioden fra præmieaften i november og til standerhejsning i maj har klubben kalenderfastlagt 14 forskellige aktiviteter og kurser. Nogle af disse aktiviteter – fx duelighedsundervisning – afvikles sågar flere gange i løbet af perioden. Ikke dårligt! Det er klart, at klubbens medlemmer har adgang til alle disse aktiviteter inden for klubbens kontingent. Motorlære, kapsejladskursus, målerdag o.s.v.

Sejlklubben har atter afholdt den traditionelle nytårsparole 9. januar. En god aften. Frivillige i udvalg og bestyrelse modtog alle en beskeden vingave, som anerkendelse for deres indsats i 2018. På dagen var samtidig en interessant orientering fra Søren Dyrskjøt om Danske Tursejleres organisation, aktiviteter og ikke mindst medlemsfordele.  Han fortalte bl.a. om organisationens indsats for at reducere statsafgiften på bådforsikringer. Prøv evt. at gå ind på organisationens hjemmeside https://dansketursejlere.dk/

”Vi vil så gerne have at I bliver lidt længere…”, som de siger i Fakta. I overført betydning kan dette slogan benyttes om vores generalforsamling. Møde gerne op og bliv og deltage i vores diskussioner. For at det ikke vil være helt forgæves at tage til Virksund 9. februar kl. 14, hvor generalforsamling indledes, vil vi gerne servere kaffe og kage samt øl og sodavand.

Sejlklubben har det seneste år kommet med flere nye tiltag. Klubben har haft flere udgifter og indtægter, der afviger fra de seneste års regnskaber. Det vil bestyrelsen meget gerne informere om. Vi vil også gerne gå i gang med at drøfte, hvilken sejlklub vi skal være i fremtiden. Vi vil gerne flere i klubben. Så det store, blinkende spørgsmål er, hvordan vi får flere nye medlemmer? Bestyrelsen vil gerne komme med et oplæg, hvor vi sammen med jer vil søge at udstikke pejlemærker for den kommende periode. Vi lægger også op til en enkelt lille vedtægtsændring af stor betydning. For at opnå vedtægtsændringer skal mindst 1/3 del af klubbens medlemmer være til stede.

Virksund Sejlklub har afholdt møde med Viborg Sejlklub og FDF Sejlcenter i Viborg om et nyt og nærmere samarbejde omkring børn og unge sejlads og jollesejlads. Vi er blevet enige om at indlede sejlads for begyndere på Nørresø i Viborg i år. Vi har nu dannet et permanent samarbejdsforum, så vi med jævne mellemrum kan mødes og drøfte samarbejde, aktiviteter og tiltag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *