Generalforsamling, Læs hvad der skete

Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is deprecated since version 3.5.0! Use elementor/widgets/register instead. in /customers/d/7/9/virksundsejlklub.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5758 Deprecated: Funktionen Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type har været forældet siden version 3.5.0! Brug register i stedet. in /customers/d/7/9/virksundsejlklub.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5383

9. februar har Virksund Sejlklub afholdt generalforsamling i Virksund Sejlklub. 27 medlemmer var mødt frem, hvilket i sig selv var meget positivt. I kan læse mere om generalforsamlingen under https://www.virksundsejlklub.dk/dinklub/moeder/

Efter valg af Kristian Brøns som dirigent afgav Sejlklubbens formand, Jens Kofoed, som vedtægterne foreskriver, bestyrelsens beretning. Her nævnte han bl.a., at det havde glædet mange i sejlklubben, at Martin, Erling, og Jørgen fortjent havde modtaget Skive Kommunes initiativpris i 2018. Formanden kunne også glæde sig over, at det var lykkedes gennem et sponsorat fra Friluftsrådet at anskaffe to klubbåde. Klubbens modtog også i 2018 penge fra DIF/DGI foreningspulje til at købe en solid sikkerhedspakke til Virksundtøsen.

Formanden gav udtryk for, at klubben især har tre øjeblikkelige udfordringer, nemlig behovet for yngre medlemmer, behovet for flere frivillige til at afholde klubbens mange forskellige aktiviteter og behovet for løbende finansiering af klubbens aktiviteter.

Der blev herefter lagt op til en ændring af vedtægternes § 15. Der var flere synspunkter om emnet, men der var generel enighed om, at det kunne være en hensigtsmæssig ide at foretage ændringen nu, hvor klubben er i en god udvikling. Den vejledende afstemning viste, at 26 medlemmer var for en ændring, mens et medlem undlod at stemme. Da generalforsamlingen ikke kunne samle 1/3 del af klubbens medlemmer kan forslaget først besluttes, når er afholdt en fornyet afstemning på en ekstraordinær generalforsamling den 20. marts.

Vibeke Stjerneby Mortensen gennemgik herefter regnskabet for 2018. Der var ikke bemærkninger hertil. Budget for 2019 blev herefter fremlagt. Af opstillingen kan bl.a. ses, at sejlklubben har mange forholdsvis store faste udgifter.

Omkring det faste emne kontingent blev det besluttet at fastholde ét kontingent, men at forhøje kontingentet med 50 kr. fra 2020, d.v.s. næste år, til 600 kr. Kontingentet vil fortsat være det laveste blandt sejlklubberne i Limfjorden. Det vil også fortsat ligge under de fleste andre foreningskontingenter som bl.a. fitness, fodbold eller bowling mv.

Som sidste emne på generalforsamlingens dagsorden lagde formanden op til en drøftelse af sejlklubbens kurs og pejlemærker for de kommende år. Medlemmerne blev alle inviteret til at deltage i dette arbejde. Der kom mange gode input under drøftelsen. Frem til næste generalforsamling vil sejlklubben derfor udarbejde et udkast til pejlemærker, som vil blive præsenteret på næste års generalforsamling.

Formanden afsluttede mødet med takke dirigenten for at lede forsamlingen sikkert gennem mødets dagsorden. Han takkede endvidere alle for det fine fremmøde.

Virksund Sejlklub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *