Spændende generalforsamling i Limfjordskredsen

Limfjordskredsen har netop afholdt generalforsamling i Skive. Nederst findes link til referat fra kredsens generalforsamling.

Det var et meget positivt møde, selv om det blev afholdt i forvisning om, at Dansk Sejlunion på den kommende generalforsamling 23. marts formelt vil foreslå at nedlægge kredsene. På mødet i Skive blev klubberne imidlertid enige om at gå den modsatte vej og søge at styrke det tværgående samarbejde og invitere flere klubber og højskoler mv. ind i det fremtidige arbejde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kredsen har en særdeles sund økonomi og et forholdsvis stort indestående. Set i lyset af Sejlunionens anbefaling om at ændre den formelle kredsinddeling af landet og søge at etablere et mere uformelt samarbejde på kryds og tværs af klubber og foreninger, så er der enighed om at reducere kredsens formue, så de tilknyttede klubber og foreninger i de kommende år er betalingsfri. Klubberne betaler ellers i dag fem kroner pr. klubmedlem om året i gebyr til kredsens arbejde. Den nye ”gratisordning” vil træde i kraft fra næste år i 2020 og her vil kredsen søge at invitere flere klubber ind i arbejdet uden for nærområdet og ”lokke” med det gratis medlemskab.

Vi drøftede muligheden for også at finde et andet navn til erstatning for det lidt altmodische ”Limfjordskredsen”. Kredsens bestyrelse vil næste år komme med nogle forslag til navne.

Limfjordskredsen har den seneste tid fået en ny og fantastisk spændende hjemmeside op og stå. Se siden under www.limfjordskredsen.dk. Der arbejdes nu på at lægge indbydelser til gennemgående kapsejladser og deltagerlister mv. ud på hjemmesiden. Der er også stemning for at oprette en facebook side, så synligheden omkring kredsens arbejde bliver større.

SejlbÃ¥d, Sejlskib, Skib, BÃ¥d Mast, BÃ¥d jolle- og kølbådskapsejladser blev også vendt. Der blev aftalt fortsat at satse på at afvikle fire hovedkapsejladser for kølbåde, nemlig Mors Rundt (15. juni), 100. sømil fra Struer, Fjordfræseren/Hancock Cup (7. september) og DJS Cup (21. september). Der vil blive genoprettet præmier for den gennemgående sejladsserie. Sejladsbestemmelser for disse sejladser vil blive synkroniserede. Øvrige kapsejladser i weekender, som fx Fur/Livø Rundt (11. maj) mv., vil blive annonceret som åbne klubsejladser, hvor alle uden for den arrangerende klub, er velkomne til at deltage.

Som det sidste væsentlige fra mødet vil Limfjordskredsen arrangere et nyt møde i oktober, hvor klubberne vil koordinere vinteraktiviteter, så medlemmer fra andre klubber kan inviteres til andre klubbers arrangementer.

Generalforsamling i Limfjordskredsen 2019 referat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *