Dansk Sejlunions generalforsamling 23. marts

Lørdag den 23. marts deltog Virksund Sejlklub i Dansk Sejlunions generalforsamling i Middelfart. Det er sædvanligvis en god demokratisk skik som klub at deltage i Sejlunionens årlige generalforsamling. Ca halvdelen af Dansk Sejlunions omtrent 56.000 medlemmer var repræsenteret gennem deres klubber på mødet.

Et af de væsentligste forhold for Virksund Sejlklub er at bevare Limfjordskredsen som paraply for det regionale samarbejde. Det var ellers Sejlunionens bestyrelses indstilling af skrive kredsene ud af vedtægterne. Landet er inddelt i 13 regionlae kredse og Virksund Sejlklub tilhører som nævnt Limfjordskredsen.

Et af sejlunionens væsentligste argumenter for at skrive kredsene ud af vedtægterne er, at samarbejde i dag sker på kryds og tværs af kredsene og foregår i netværk og i forhold til aktiviteter. Nogle steder i landet er kredssamarbejdet hensygnet, mens det andre steder fortsat virker.

Det viste sig under debatten, at kredsene i landet har noget forskellige vilkår og muligheder. Nogle steder virker kredssamarbejdet fortrinligt, mens det andre steder næsten er dødt. Nogle steder ligger klubberne meget tæt som fx på Sundet, hvor det uformelle samarbejde har gode vækstbetingelser, og andre steder ligger klubbberne geografisk længere fra hinanden, hvor samarbejdsrelationerne ikke helt virker på samme måde. I Limfjorden har vi et velfungerende regionalt samarbejde. I år har vi faktisk besluttet, at intensivere det tværgående samarbejde i Limfjordskredsen, hvor aktiviteter koordineres og tilbydes andre klubber mv.

Resultatet af debatten og afstemningen blev at kredsene blev bevaret. Det næste bør være, at Sejlunionen får tilført givet nyt liv og ansvar til kredsene for siden 2011 er der ikke taget initiativer for at udvikle kredsene. 

Under gennemgang af regnskabet kom det frem, at sejlunionen i 2018 har haft et mindre underskud på ca. 678000 kr. ud af et samlet regnskab på lidt over 32 mio. kr. Årsagen hertil har været, at sponsorindtægterne ikke er blevet tegnet i det omfang, som Sejlunionen havde planlagt. En anden årsag har været, at talent- og elitearbejdet, som er Sejlunionens største udgiftsområde er blevet lidt større end oprindeligt budgetteret. I 2019 har Dansk Sejlunion budgetteret med, at regnskabet går i nul, d.v.s. at der vil være sammenhæng mellem de samlede indtægter og udgifter.

I valget til bestyrelse blev Anne Skovbølling fra Limfjordskredsen (Bork Bådelaug) genvalgt for en to års periode.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *