Nyhedsbrev i april, læs om kommende aktiviteter

Nyhedsbrev april 2019, læs om kommende aktiviter.

Vi starter nyhedsbrevet med aktiviteterne. Kapsejlads- og regeludvalg har besluttet at flytte regelaften fra den 10. april til den 24. april, så Jan Stage fra Dansk sejlunion kan komme til Virksund. Han er en meget anvendt international kapsejladsdommer og vil fortælle om tolkningen af visse kapsejladsregler. Læs mere på www.virksundsejlklub.dk. Målerudvalget står klar til at måle sejl og både ind 13. april i Virksund.  Målerudvalget har fået fat i en bådvægt, så både kan vejes. Sejlklubben arrangerer kapsejladskursus to hele dage – 27. april og 28. april. Her vil være en blanding af teori og praktik. Råd om rig, fart, taktik er emner på kursus. For at deltage med båd og besætning er tilmelding nødvendig inden 20. april til jenskofoed@live.dk, telefon 31313310 eller kristian@broenscounsult.dk, telefon 20141733.

 

24. april kl. 1815, lige før Jan Stage går på podiet kl. 1900 vil kapsejladsudvalget informere om årets kapsejladser. Tilmelding af både vil samtidig finde sted. Læs mere på www.virksundsejlklub.dk. Onsdagssejladserne starter med Tune Up onsdag den 1. maj. Som sidste år starter vi med skippermøde kl. 1825. Første løb skydes i gang 1850. Antallet af løb afhænger af antallet af tilmeldte både. Såfremt der tilmeldes et tilstrækkeligt antal Maxi sejlbåde, så laves der i år et selvstændigt Maxiløb. Læs mere om kapsejlads her.

Som noget nyt i år vil onsdagssejladsen 19. juni – i den lyste del af året – blive ændret til Rotholm rundt, såfremt vejrudsigten er tilfredsstillende. Resultatet af sejladsen vil indgå i årets samlede løb.

Der startes med børn og unge sejlads på Nørresø i Viborg. Der afholdes intro 23. april kl. 17. FDF Sejlercenter ligger bro og faciliteter til rådighed og samarbejder med Viborg sejlklub og Virksund Sejlklub om denne nye aktivitet. Der startes op fra bunden og alle børn og unge samt deres forældre er velkommen til at høre mere om aktiviteterne i Viborg. Der er oprettet en facebook side – ”ungesejlads i Viborg”, hvor man kan følge med i forberedelserne. Gå ind og se.

29. april afholdes introduktion eller opstart til pigesejlads 2019. I kan læse mere om pigesejlads her

30. april kl. 1830 afholdes introduktion til Virksund Sejlklubs sejlerskole. Læs mere i program Virksund Sejlklubs sejlerskole 2019.

I marts gennemførte sejlklubben kursus i motorlære. 11 deltog i aktiviteten, hvor Klaus Nielsen og Carsten Overgaard øsede deres viden og erfaring ud over deltagerne. Et fantastisk godt initiativ, som ser ud til at blive gentaget senere.

Sejlklubben har deltaget i Dansk Sejlunions generalforsamling. Det vigtigste herfra, set i et snævert Virksund perspektiv, var beslutningen om at fastholde de 13 kredse. Jeg har et håb om, at denne beslutning kan være startskuddet til at give kredsene mere ansvar og flere forpligtigelser i fremtiden.

Vild med Vand aktiviteten havnens dag finder sted lørdag den 25. maj. Planlægningen er for længst startet, og alle, som er interesserede i at deltage i forberedelserne og aktiviteterne bør melde sig til formændene for henholdsvis havn og sejlklub. Jeg tror på, at vi får en rigtig spændende dag. Vi starter med at indvie dagen kl. 10 og slutter aktiviteterne kl. 14. Netop kl. 14 starter Muslingefestivalen i Sundstrup.

Hvis jeg går lidt ind i næste måned, afholder Skive havn 150 års jubilæum lørdag den 4. maj. Samme dag afholder Virksund havn og sejlklub standerhejsning i Virksund.

Virksund Sejlklub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *