Nyhedsbrev november om bl.a. aktiviteter

Statistikken viste det, oktober blev regnfuld. Det lykkedes dog alligevel for enkelte at komme på vandet. De fleste bådejere valgte dog at tage deres både op allerede i begyndelsen af måneden. Oktober er imidlertid helt generelt fortsat mild, men regnfuld og ofte blæsende, så det er næppe de længere familieture, man skal satse på. Det er imidlertid fortsat behageligt at sejle fx Rotholm rundt. Hvorfor er der ikke flere som sejler i oktober?

Bro 7 har fået læmole. Det er meget flot, at frivillige afsætter tid til at banke en læmole sammen, som på en eller anden måde giver bedre opholdsbetingelser på den sydligste mole især i ydermånederne i sejlsæsonen.

Søndag 20. oktober indledte vi mountainbike træning i Undallslund og andre skove omkring Viborg. Vi mødes kl. 10 på parkeringspladsen ved Skivevej.

Torsdag 24. oktober har vi afholdt bestyrelsesmøde i sejlklubben. Her var turudvalget inviteret til at deltage for at drøfte aktiviteter i 2020. Vi vil gerne se, om ikke det er muligt at skabe arrangement for bl.a. børnefamilier i løbet af sejlersæsonen.Vi besluttede å mødet, at anskaffe et spullerende rivejern med udsug til vores fine slibemaskine, som klubbens medlemmer kan låne. På mødet fastlagde vi vinterens aktiviteter, som nu vil blive synliggjort på såvel https://www.virksundsejlklub.dk/ som på www.facebook.com/virksundsejlklub.

Sejlklubben har ligeledes deltaget i Limfjordskredsens efterårsmøde i Skive. Her blev de forskellige aktiviteter i 2020 samordnet. Det er meget nyttige møder. Næste DJS Cup vil fx finde sted 19. september 2020. Det blev videre besluttet at invitere Jan Stage fra Aalborg til en af sejlklubberne i kredsen. Han er uhyre interessant at lytte til, når han fortæller om og fortolker kapsejladsreglerne. Alle sejlklubber i Limfjordskredsen inviteres naturligvis hertil, når denne aftale forhåbentligt er på plads.

Der afholdes som vanligt præmieaften i Virksund 13. november kl. 19. Sejlklubben skal opfordre alle til at møde op denne aften. Ud over præmieoverrækkelse vil kapsejladsudvalget også gerne drøfte og komme med oplæg til vores aktiviteter i 2020.

Vi indleder duelighedsundervisningen torsdag den 31. oktober i Hjarbæk. Kursus er fuldtegnet med 15 – 16 kursister, men flere er fortsat på venteliste.

Virksund Sejlklub søger at deltage i dansk Sejlunions væsentligste mødearrangementer. Det er lykkedes de to sidste år. På klubkonferencen i 15. og 16. november vil klubben være repræsenteret ved Jørgen Christiansen. Vi har altid noget nyttigt med hjem herfra.

Lige som sidste år vil sejlklubben afholde julebanko søndag 15. december. Alle er velkomne kl. 15, hvor vi starter. Alle i og uden for sejlklubben er inviteret. Tag børn og børnebørn med og spil med om en juleand eller rødvin.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *