Februar er generalforsamlingernes tid. Læs om generalforsamlingen i nyhedsbrev.

Velkommen til februars nyhedsbrev. Netop nu er det sæson for generalforsamlinger og forberedelse af sommerens aktiviteter. Helt aktuelt vil dette nyhedsbrev omhandle sejlklubbens generalforsamling. 32 medlemmer var mødt frem lørdag den 1. februar, hvilket er meget positivt. Det højeste antal de seneste år.

Formandens beretning for sejleråret 2019 blev bl.a. illlustreret med situationsbilleder fra sejlklubbens aktiviteter i 2019. Efter beretningen, hvor bl.a. de frivilliges indsats blev hyldet, fik Bo Nissen overrakt en håndlavet sejlerkniv for store indsats og engagement som instruktør på sejlerskole og som skyggeskipper under pigesejlads gennem adskillige år. Sejlklubben har fået Henning Kristensen til at forarbejde sejlerkniven.  

Anne-Marie Østergaard blev hyldet for sin lederopgave i pigesejlads, mens Per Pedersen, Claus S. Nielsen og Niels-Ove Jespersen alle blev takket for deres indsats i hhv. Bestyrelse, Bøjeudvalg og Turudvalg. Lidt overraskende valgte bestyrelsen at overrække en håndlavet kniv til Jens Kofoed.

Sejlklubbens regnskab 2019 blev fremlagt af kassereren uden bemærkninger. Budget 2020 viser, at sejlklubbens indtægter og udgifter vil være i balancere ved ca. 100 medlemmer.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at tilslutte sig bestyrelsen forslag og oplæg til nye vedtægter. Ændringerne har til formål at tydeliggøre ansvaret, ændre tidsfristerne for medlemmernes forslag til generalforsamling og samle vedtægternes indhold i færre paragrafer. Sproget moderniseres tillige.

På sidste års generalforsamling i 2019 blev det besluttet at udarbejde og fremlægge forslag til pejlemærker 2020 for klubben på dette års generalforsamling. Bestyrelsen har arbejdet med disse pejlemærker gennem 2019 og er kommet frem til fire pejlemærker 2020, som sætter en retning for sejlklubben opgaver og aktiviteter i de kommende år. Pejlemærkerne skal hjælpe bestyrelse, medlemmer og klub til at holde fokus på det rigtige og netop det, som virker.

Sejlklubben skal selvsagt fortsat være for alle. Vi vil også gerne have flere ud og sejle. Vi vil gerne udvikle os til en stærkere klub med råd til aktiviteterne, og så vil vi helt naturligt holde fokus på sikkerhed til søs og godt sømandskab, når vi tilrettelægger og gennemfører aktiviteter.

Til bestyrelsen blev genvalgt Vibeke Stjerneby Mortensen, som kasserer, Kenneth Stjerneby Mortensen og Susanne Pedersen for nye to år. Da Per Petersen ikke ønskede genvalg som suppleant, havde bestyrelsen indstillet Bent Pedersen som ny suppleant. Generalforsamlingen valgte Bent som suppleant i bestyrelsen. Bestyrelsen ser frem til samarbejdet.

Der blev valgt en række friske kræfter ind i sejlklubbens forskellige udvalg for 2020.

I kan læse mere om generalforsamlingen i referatet under https://www.virksundsejlklub.dk/klub/moeder/

Næste aktivitet er 26. februar, hvor Kaj Bach Pedersen vil komme og fortælle om Sirius patruljens virke. Kaj har været udstationeret i Det Østlige Grønland og har videre haft til opgave som sagsbehandler at koordinere Sirius patruljens opgaver og aktiviteter. Alle er velkomne til at komme og høre om denne spændende opgave i det meget øde og store landområde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *