Hvordan skal vi alle forholde os, når vi klargør og isætter bådene?

Denne information har virkning til 31. marts.

Flere bådejere spørger, om bådene kan klargøres og isættes i april. Her er sejlklubbens svar herpå, som vil blive opdateret efter 31. marts.

Myndighederne har som alle ved indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end ti personer er samlet. Dette forbud gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Alle skal fortsat undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Det gør vi også i Virksund, hvor vi i øvrigt også ser på de råd og vejledninger, som vi modtager fra FLID og Dansk sejlunion.

Når vi først bådene er på vandet, er sejlads og ophold i bådene nok nogle af de sikre steder at opholde sig i den nuværende situation. Men der er de fleste ikke endnu. Bådene først klargøres og søsættes.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle i Virksund til at følge nogle få simple råd, som kan begrænse smittens udbredelse: 

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. to meter
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen
  • Bliv udendørs
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end ti personer
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet
  • Vær opmærksom på, at havnekontorerne på kommunale havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale, måske ikke gennemføres pt. 
    Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer, gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. 
  • Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *