Sidste Corona forhindring, før vi kan genåbne alle aktiviteter

Her er status vedr. Corona restriktionerne i slutningen af maj. Forsamlingsforbuddet er den sidste og væsentligste udfordring, før vi kan genåbne alle aktiviteter i sejlklubben. Enkelte aktiviteter er dog gradvis ved at komme i gang, dog under iagttagelse af de nugældende Corona restriktioner.

Fx genoptages pigesejlads efter særlig plan mandag den 25. maj.

Onsdagssejladserne er også startet, dog under visse særlige indskrænkninger og anvisninger.

Blikket rettes nu mod den 8. juni. Her indledes Corona genåbningens fase 3. På det tidspunkt forventes det, at det nugældende forsamlingsforbud på 10 personer hæves til 30 – 50 personer. Det giver mulighed for at åbne og aktivere sejlerskole, børn og unge sejlads på Nørresø i Viborg og gennemføre normalt organiseret kapsejlads i Virksund.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *