Nyhedsbrev juli, god ferie

Der har ikke i nyere tid deltaget så mange på sejlerskole og til pigesejlads. Begge aktiviteter kom i gang før det blev sommer og ferietid. Det er ingenlunde mærkeligt, at så mange tilmelder sig aktiviteterne. Mulighederne for at rejse udenlands har indtil for få dage siden, hvor landets grænsebomme blev sat på klem og åbnet en smule op, ikke været en mulighed. Og herudover har der i de seneste par år været en glædelig tendens til, at der atter kommer flere nye sejlere til landets sejlklubber.

Jeg håber, at de nye sejlere i Virksund hurtigt føler sig fristet af sejlerfællesskabet og af sejlklubben, og at de får livslang glæde af at sejle i vores fantastiske farvande. Vi andre skal huske, at vi selv var begyndere en gang. Giv en hånd og et godt råd, når I oplever et behov for det.

Virksund Sejlklub vil gerne have så meget liv og så mange aktiviteter omkring havn og farvand som muligt. I juni fik jeg en henvendelse fra en mindre kreds af Stand Up Paddlers (SUP), som gerne vil genstarte SUP-sejlads i Virksund. Vi mødtes til en snak om mulighederne og de vil hen over sommeren benytte faciliteterne i Virksund. På næste bestyrelsesmøde i august vil vi sammen med SUP’erne drøfte, hvordan et eventuelt formelt samarbejde kan komme op og stå.

Jeg her netop deltaget i Dansk Sejlunions generalforsamling i Middelfart. Her kunne formanden bl.a. i sin beretning bekræfte, at antallet af sejlere er stigende. Der kommer flere sejlere på vandet. Glædeligt er det også, at antallet af yngre nye medlemmer stiger.

På generalforsamlingen blev den nuværende formand Line Markert genvalgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valgt, blev ligeledes genvalgt ved fredsvalg. Der skulle på mødet stemmes om Egås vedtægtsforslag om at nedlægge landets kredse. Dansk Sejlunion prøvede sidste år at få en sådan ændring igennem, men denne gang lykkedes det.

Det betyder, at Limfjordskredsen nu står i en ny situation og skal finde ud af, hvorvidt der er grundlag for at etablere et nyt og anderledes forankret samarbejdsforum mellem Limfjordsklubberne eller om Limfjordskredsen blot skal nedlægges. Personligt er jeg tilhænger af at etablere et nyt samarbejdsforum og søge at udvikle samarbejdet på tværs af klubberne. For den nye situation skaber nye muligheder.

Kan det fx blive muligt at deltage i aktiviteter i andre sejlklubber, selv om man er medlem af en anden klub? Skal vi søge at samle hele Limfjorden – også de klubber, som ligger øst for Løgstør?

På Limfjordskredsens generalforsamling i eftersommeren skal der tages stilling til kredsens fremtidige eksistens.

Læs om generalforsamlingen her: https://dansksejlunion.dk/dansk-sejlunion/generalforsamlinger/generalforsamling-2020

Sammen med Viborg Sejlklub har vi lige afsluttet teoretisk duelighedseksamen. Alle kursister, som gik op til eksamen bestod med bravour. Hvis du vil deltage i duelighedsundervisningen starter et nyt hold i efteråret. Tilmelding kan ske her: Duelighedsbevis, lær at navigere.

Corona-situationen har betydet, at mange ting ikke har været, som de plejer, men nu kommer sommeren. Sejlture er en af de mest sikre aktiviteter og spille ud som i disse tider, fordi smittetrykket er meget lavt eller ikke eksisterende på vandet. Sejlerferie ligger måske også lige for, når nu mulighederne for at rejse ud på charter er næsten ikke eksisterende i år. Jeg vil gerne som det sidste og måske vigtigste slå et slag for sikkerheden til søs. I ferien er der mange sejlere på havet og sikkert også flere uerfarne sejlere. Giv plads til andre, kontroller jeres sikkerhedsudstyr og tænk på jeres sikkerhed, når I sejler afsted.

God sommerferie i juli, Virksund Sejlklub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *