Nyhedsbrev oktober – efteråret er over os

Sejlersæsonen begynder at gå på held. Det er en forfærdeligt trist periode for mange af os, men det er ikke desto mindre en uafvendelig del af sejlerlivet, for de fleste både skal på land. Enkelte nye både er dog ankommet til havnen og de skal vel lige prøves af i fjorden inden de skal op. Til gengæld starter vinterens aktiviteter og det er jo ikke dumt.

Sejlklubbens bestyrelse er ved at planlægge aktiviteter frem til sejlersæsonen 2021 og har de første begivenheder på plads i kalenderen. Nogle af aktiviteterne fremgår nedenfor og af kalenderen på  https://www.virksundsejlklub.dk/ og på www.facebook.com/virksundsejlklub:

  • Præmieaften og evaluering af årets kapsejladser afholdes onsdag den 18. november 2020 kl. 19.
  • Asger Hunø til at komme til klubben tirsdag den 2. marts og fortælle om hans sejlads i Nordatlanten og til Rusland.
  • Generalforsamlingen afholdes normalt første lørdag i februar, d.v.s. lørdag den 6. februar 2021 kl. 14 i klubhuset.
  • VHF-kursus afholdes 16. og 17. januar 2021 i Virksund.

Duelighedsundervisningen starter atter her i efteråret. Holdet er fuldtegnet og starter op med tilbud om sejlads i Hjarbæk fjord i slutningen af september. Direkte mail herom er tilgået kursisterne.

Yachtskipper 3 uddannelse gennemføres også denne vinter. Uddannelsen finder sted som den teoretiske duelighed i Hjarbæk.

Lystbådehavnen og vores dygtige kran team er så småt begyndt at tage både op. Det er med andre ord tid til at finde planlægningsskemaet for bådoptagning i klubhuset og afkrydse den eller de tidspunkter, hvor mast tages af og båd løftes op af vandet.

Glædeligt er det, at to af klubbens pigesejlere i september, har deltaget i instruktøruddannelse for sejlerskoler under Dansk Sejlunion og to andre pigesejlere gerne vil på kursus senere. Klubben betaler naturligvis for uddannelsen. Det er glædeligt at medlemmer har interessere for at dygtiggøre sig i sejlads. Det vil alt andet lige forbedre sejladstræning i klubben.

Duelighedskursus, som startede sidste efterår 2019, sluttede 12. september 2020, da 12 kursister bestod den praktiske sejlads eksamen i Virksund. Kursus har i år taget noget længere tid end normalt, hvilket skyldes den lange periode med Covid-19 nedlukning i foråret. Tillykke til alle kursister med de nye duelighedsbeviser.

DJS Cup blev afholdt den 19. september. Det blev atter et vellykket arrangement, hvilket ikke mindst skyldes klubbens kapsejladsudvalg, andre frivillige hjælpere på dagen og Cafe Virksund. Jeg vil også gerne takke Den Jyske Sparekasse og alle andre sponsorer, som støttede arrangementet.

Det er ikke altid, at vind og vejr fordeles ligeligt. Kapsejladsbanen måtte forkortes. I år var vinden måske til den lette side, men de fleste både fik sejlet halvdelen af sejladsen og de blev taget i mål fra kl. 15, da de første både passerede målstregen ved Virksund første gang. Samlet vinder blev Wiley-X fra Skive med Niels Dolberg som skipper. Tillykke med sejren. Du kan læse om sejlads og se resultater her https://www.virksundsejlklub.dk/2020/09/20/djs-cup-2020/

Både pigesejlere og mandlige medlemmer har i september gennemført traditionsrige sejlerarrangementer. Mandeturen gik i år til Løgstør, Aalborg og tilbage til Virksund via Livø. Det blæste godt fra vest og der blev sejlet rekord hurtigt frem til Løgstør og Aalborg. I Aalborg fik vi lejlighed til at nyde udsigten fra en BMS kran, som dan havde arrangeret. Henning Kristensens båd Hue-ha måtte på vejen tilbage, hvor vinden fortsat var i vest krydse ud gennem Løgstørs smalle rende. De brugte 40 vendinger på at komme fri af renden, inden de kunne sætte kursen mod Livø. De havde selvsagt lange arme af at trækket i skøderne, da de anløb Livø.

Pigeturen gik til Sundsøre. Turen markerede afslutningen på årets pigesejlads, som har været en succes i forhold til antallet af deltagere. De var bl.a. på rundvisning på Whisky destilleriet ved havnen om dagen og hyggede sig på havnen og i bådene om aftenen.

Ligesom pigesejlads har sejlerskolen i 2020 haft mange kursister tilmeldt. Der er allerede interesserede og medlemmer, som begynder at tilmelde sig kurser og træning i 2021.

Den 24. september havde sejlklubben velkomstarrangement for interesserede og medlemmer. 25 havde tilmeldt sig arrangementet ud over de 11 medlemmer, som kom for at assistere under arrangementet. Sejlklubben tilbød interesserede i at melde sig ind i klubben uden at betale kontingent for resten af 2020. 10 af deltagerne har allerede taget mod tilbudet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *