Hvilke svar gav spørgeskemaundersøgelsen 2020?

Omkring 30 medlemmer har valgt at besvare spørgeskemaet ud af ca. 110 medlemmer. Svarprocenten er således i nærheden af 20%. Det begrænsede antal besvarelser kan skyldes, at selve besvarelsesmåden i word-dokument har afholdt nogle fra at svare. Såfremt undersøgelsesmodellen benyttes en anden gang, bør vi undersøge mulighederne for at benytte en anden platform, fx Google Analyse.

Nedenfor er en gennemgang af de forskellige temaer og emner ud fra de besvarelser, der er givet. Men inden da, vil sejlklubben gerne takke alle, som tog sig tid til at besvare spørgeskemaet.

På grund af den forholdsvis lave svarprocent skal konklusionerne på undersøgelsen tages med et vist forbehold, men besvarelserne kan dog benyttes til at vurdere tendenser og til at drage visse konklusioner. Svarene giver i hvert tilfælde bestyrelsen en vis form for ide om, hvilke aktiviteter, som medlemmerne netop efterspørger.

1. Aktiviteter, hvor fleste medlemmer har interesse.

Stand Up Virksund

SUP’er på vej gennem fjorden

Kapsejlads, generalforsamling og vinteraktiviteter er de tre aktiviteter med størst opbakning. Kapsejlads ser fortsat ud til at være en af klubbens såkaldte kronjuvelser. Tursejlads, sejlerskole, pigesejlads og standerhejsning har en vis positiv tilslutning.

Af nye aktiviteter vægtes især Stand Up Paddle, hvilket er helt i overensstemmelse med initiativet i år på dette område.

2. Forlængelse af kapsejladssæson i april og oktober måned.

Både kredser rundt bag startlinien.

Der er en mindre klar tendens til at ville sejle kapsejlads i april og oktober. Dog er der en tendens til, at flere vil sejle onsdagssejlads i april eller dele af april end i oktober, hvor den modsatte tendens slår igennem.

På baggrund af registrerede tendens, har bestyrelsen og kapsejladsudvalget allerede drøftet emnet og kommet frem til at Tune Up i 2021 sejles 21. april og første kapsejlads afholdes 28. april.

3. Tursejlads.

Tursejlads Virksund

Tursejlads til Fur havn en sommerdag

Der ses egentlig ikke behov for at arrangere flere tursejladser, end vi gør på nuværende tidspunkt. Af de respondenter, som gerne vil have flere traditionelle tursejladser arrangeret af sejlklubben, peges på, at der bør afholdes en tursejlads mere i sejlersæsonen end den nuværende ene tur til Fur.

Det kan overvejes at øge og forbedre interessen for fællesaktiviteter ved at oprette en intern facebook side for turinteresserede sejlere, hvor man kan samordne sejlture med andre interesserede, således at man kan stimulere bl.a. turkoordinationen blandt sejlere.

4. Familieaktiviteter.

Der er en forholdsvis markant interesse for at favne og arrangere familieaktiviteter.

De familieinitiativer, som sejlklubben var i gang med at tage i foråret 2020, bør fastholdes, så de kan begynde og løbe af stablen i 2021. Emnet tages op.

5. Frivilligt arbejde.

Klubbåde bundmales af frivillige.

Respondenterne vil generelt gerne yde en frivillig indsats. Glædeligt er det, at ni vil deltage i sejlerskole, syv medlemmer i udvalgsarbejde og ni andre i ikke specificerede aktiviteter.

Der er et par nye navne iblandt de mulige kandidater til sejlerskole og udvalgsarbejde. De bør kontaktes direkte. Erfaringen viser, at frivilligt arbejde ofte kommer i gang gennem direkte kontakt.

 

6. Kontingent.

Der er ikke nogen klar tendens for enten større grad af brugerbetaling eller fortsættelse af nuværende enkle betalingsmodel.

Fra tid til anden spørges, om der gives familierabat og det bør overvejes, hvorvidt det kan være en overvejelse værd i tilslutning til kommende generalforsamling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *