Nye og reviderede kapsejladsregler

Kapsejladsreglerne ses løbende efter i sømmene for at kunne forbedre dem. Det sker, at reglerne omformuleres for at blive tydeligere eller for at undgå ”smuthuller” eller fordele, som ikke var tiltænkt. For ikke hele tiden at skulle revidere reglerne, er ændringerne sat i system. Der udkommer derfor en større gennemskreven og revideret version ændring hvert 4. år. De nye kapsejladsregler gælder for perioden 2021 – 2024.

Det er en god ide fra tid til anden at læse kapsejladsreglerne. At kende reglerne til punkt og prikke kræver for de fleste en næsten uoverkommelig kraftanstrengelse. Det er imidlertid en god ide at kunne de væsentligste regler. Det gælder især reglernes del 2, “når både mødes”, der til en vis grad afviger fra de gældende søvejsregler.

Kapsejladsreglerne for perioden 2021 – 2024 findes på Dansk Sejlunions hjemmeside under https://dansksejlunion.dk/media/8d8ad993f202d48/kapsejladsreglerne-2021-2024.pdf og kan læses her https://www.virksundsejlklub.dk/virksund-sejlklub-sejler-kapsejlads-onsdag/laer-om-ds-kapsejladsregler/

Bemærk, at ændringer i forhold til tidligere udgave af regelbogen er markeret med lodrette streger i marginen på de nye og reviderede kapsejladsregler. Det gør regelbogen mere overskuelig.

Fremhævelse af visse ændringer i kapsejladsreglerne fremgår også af https://www.virksundsejlklub.dk/virksund-sejlklub-sejler-kapsejlads-onsdag/laer-om-ds-kapsejladsregler/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *