Februar, here we come

Februar – here we come! I år meget anderledes og alle kender grunden – Covid-19. Jeg vil ikke sige mere om det her. Det kan læse og høre om alle sandre steder. Vil du kender status for de indskærpede retningslinier sejlklubben kan du finde dem her Covid-19 indskærpelser indtil 28. februar

Den årlige årlige generalforsamling er allerede flyttet fra begyndelsen af februar til lørdag den 10. april 2021. Nu er det så også besluttet at forlænge de skærpede Corona restriktioner til 28. februar, men den situation havde vi egentlig så småt kalkuleret med i vores planlægning, idet alle andre klubaktiviteter allerede er flyttet til marts og senere.

Sejlklubbens kasserer har midt i januar fordelt mail til alle medlemmer med opkrævning af klubkontingent for 2021. 600 kr. er faktisk et ret beskedent beløb sammenlignet med, hvad de fleste af års går og betaler for at være medlemmer af foreninger og klubber. Betalingsfristen er i kassererens mail sat til 12. februar 2021. Virksund Sejlklub har i øvrigt ikke planer om at aflyse aktiviteter, men har foreløbigt valgt at flytte enkelte aktiviteter til marts og senere I 2020 lykkedes det at gennemføre de fleste aktiviteter og mon ikke også det sker i 2021. Vi er i hvert fald optimistiske i bestyrelsen og tror på det!

Generalforsamlingens dagsorden vil blive fordelt en måned før mødet. Sejlklubben vil imidlertid begynde successivt at lægge formandens beretning ud på https://www.virksundsejlklub.dk/ og linke til https://www.facebook.com/VirksundSejlklub/

Som et af sejlklubbens pejlemærker, har vi fastsat, at vi gerne vil have flere ud og sejle. Vi vil også gerne have flere familier ud og sejle. Til at understøtte denne filosofi vil vi gerne udforme et familiekontingent. På generalforsamlingen vil vi gerne drøfte denne mulighed med jer.

Det skal dog ikke få nogen til at afvente betaling af klubkontingent i år. Måtte det øjeblikkeligt blive indført vil vi modregne familier, som har tilmeldt flere end to familiemedlemmer.

Vi vil også gerne på generalforsamlingen drøfte forsikringer med klubbens medlemmer. Når vi ser på vores årlig bidrag til vores forsikringer på klubbåde, joller og andet udstyr udgør det en forholdsvis stor udgiftspost. Bestyrelsen har en opfattelse af, at vi med sejlklubbens efterhånden gode likviditet kan bære en kalkuleret risiko og ændre vores forsikringer. Det vil reducere udgifterne til forsikringer ganske betragteligt og samtidig kan vi bruge de frie midler til aktiviteter i klubben og for medlemmerne. Det kommer I til at høre mere om og drøfte.

Næste aktivitet er planlagt til 3. marts. Her vil Jørgen Christiansen og Mary-Ann Steenbryggen Christiansen tage emnet sikkerhed og førstehjælp på søen. Jørgen er Sejlsikkert ambassadør har hvert år nyttig information og råd om sikkerheden på havet og Mary-Ann er sygeplejerske og førstehjælpsinstruktør. Alle er velkomne til at komme og høre mere om sikkerhed til søs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *