Fomandens beretning 2020 (2)

Økonomi og medlemmer

Vi kommer selvsagt senere på dagsordenen til punktet vedr. økonomi og budget, men jeg vil gerne fremhæve, at vores økonomiske situation ser tilfredsstillende ud.

Vi vil gerne have flere familier i klubben. For at søge at tiltrække flere familier til klubben lægger bestyrelsen op til at etablere et familiekontingent, som vi tager op som selvstændigt emne senere på generalforsamlingen.

Sponsorer

Cafe Virksund

Vi har også i 2020 været heldige med at få støtte fra forskellige sponsorer. Hancock, DJS, Randers Bådservice, Vin og Vin, Menu i Viborg m.fl. Vi opfordrer alle til at handle hos vores sponsorer. Vi har i 2020 også været heldige med at få nye midler fra Foreningspuljen til at anskaffe ny RIB båd på trailer, som afløser for de to gamle fladbundede gummibåde.

 

Bestyrelsesarbejde

Vi har haft en række gode møder og drøftelser i løbet af sæsonen i sejlklubbens bestyrelse. Vi har tilmed haft overskud til at tage fat på noget så kedeligt som klubbens arkiver. Der er ryddet op og arkiverne er nu lagret elektronisk og gemt i sikkerhedskopi. Det betyder også, at arkiverne er sweeped for gamle medlemsregistre og navnelister mv., så GDPR-reglerne fortsat overholdes.

Velkomstarrangementer

Velkomstarrangement

Som noget nyt har vi i 2020 inviteret interesserede og nye bådejere til tre velkomstarrangementer i sejlklubben. Her har vi fortalt om vores aktiviteter, bådpladser, kurser, mentorordning og gastepladser mv.

Bestyrelsen finder, at arrangementerne har været en succes og vi har allerede besluttet at gentage arrangementerne i 2021. Vi har fået flere nye medlemmer i efteråret i f. m. et velkomstarrangement og sagt til dem, at de kan deltage gratis i klubbens vinteraktiviteter i år, mod at de accepterer, at vi sender en opkrævning på kontingent i 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *