Vejdirektoratet vil halvere åbningstider for Aggersundbroen og Vildsundbroen

Vejdirektoratet har til hensigt at ændre åbningstiderne på Aggersundbroen og Vildsundbroen. I slutningen af marts fordelte Cowi på vegne af Vejdirektoratet et høringsbrev til over 120 adressater – sejlklubber, havne, kommuner, regioner og foreninger mv. De mange adressater har nu mulighed for at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til de påtænkte ændringer. Virksund Sejlklub vil selvsagt benytte sig af denne mulighed og vil opfodre andre klubber til at gøre det samme.

De påtænkte ændringer af åbningstider er desværre tidernes tendens. Sammen med vindmøller, havdambrug, muslingefarme og landanlæg mv. på vandet er sådanne tiltag medvirkende til at indskrænke sejlernes udfoldelsesmuligheder og begrænser den den fri sejlads.

Vejdirektoratets hovedbegrundelse for at reducere antallet af broåbninger er en øget trafik hen over broerne de seneste 10 år.

Vejdirektoratets forslag til nye broreglementer for Aggersundbroen og Vilsundbroen indeholder følgende ændringer:

  1. Indførelse af spærretider for lystfartøjer morgen og eftermiddag på hverdage af hensyn til myldretidstrafikken på broen – med undtagelse af juli måned.
  2. Der gennemføres som udgangspunkt én klapåbning i timen for lystfartøjer.
  3. Broernes åbningstider, ændres således, at de ikke refererer til solopgang og -nedgang men til faste klokkeslæt.

Disse tiltag indebærer, at betjeningsservice af de to broer ændres, så antallet af åbningstider halveres.

Broernes åbningstider vil i udkast til nyt broreglement se ud som følger:

November, december og januar: kl. 08.00 – 16.00

Februar, marts og april: kl. 06.00 – 20.00

Maj, juni og juli: kl. 06.00 – 22.00

August, september og oktober: kl. 06.00 – 20.00

Der gennemføres klapåbninger for lystfartøjer hver hele time i broens åbningstid med følgende undtagelser:

Mandag – Torsdag: kl. 08.00 og kl. 16.00.

Fredag: kl. 08.00 og kl. 15.00.

I juli måned og på helligdage vil der alle dage indenfor broens åbningstid blive gennemført klapåbninger hver hele time uden undtagelser.

Bemærk, at åbningstiden bliver væsentligt indskrænket i juli måned, såfremt der ikke sker ændringer til nyt broreglement.

Det er Virksund Sejlklubs opfattelse, at et evt. nyt broreglement vil giver fritidssejlere ringere vilkår, reducerer sikkerheden og indskrænker betjeningsservice ved passage af broerne.

I kan læse Virksund Sejlklubs høringssvar her: Virksund Sejlklubs bemærkninger til høring vedr. Aggersund og Vildsund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *