Generalforsamling og præmieuddeling lørdag den 8. maj 2021

Virksund Sejlklub afholder ordinær generalforsamling lørdag den 8. maj kl. 14. Generalforsamlingen finder sted under åben himmel i det fri uden for klubhuset i Virksund. Ændres forsamlingsforbuddet til indendørs aktiviteter, kan vi overveje at rykke ind.

Lige før selve generalforsamlingen vil kapsejladsudvalget kl. 14 uddele præmier for kapsejladssæsonen 2020.

Bestyrelsen går nu i forbøn, så vi kan få godt vejr til mødet. Vi påregner at sætte borde og bænke ud på græsplænen. Vi vil sætte håndsprit mv. frem, så Covid-19 retningslinier overholdes.

Vil du opleve en utraditionel generalforsamling under åben himmel i det fri, så bør du, som medlem, komme og deltage i generalforsamlingen. 

I henhold til vedtægternes § 5 fordeles dagsorden til generalforsamling senest fire uger før. Klik på link og se dagsordenen. Der er ikke modtaget forslag til nye emner til dagsordenen ved fristens udløb. 

Ud over de ordinære emner på dagsordenen, som følger vedtægternes §5, så vil bestyrelsen gerne drøfte klubbens forsikringer med medlemmerne. Da det er et emne, som rummer en vis økonomisk volumen, vil bestyrelsen gerne søge medlemmernes accept til at ændre eksisterende praksis vedrørende forsikring af klubbens materiel og grej.

Formandens beretning 2020 er offentliggjort og findes på hjemmesiden. Du kan læse beretningen her: Formandens beretning (1), formandens beretning 2020 (2), formandens beretning 2020 (3) og formandens beretning 2020 (4).

Der serveres øl og sodavand under generalforsamlingen.

Vel mødt. Virksund Sejlklubs bestyrelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *