Nyhedsbrev november om vinteraktiviteter og klubsamarbejde mv.

Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is deprecated since version 3.5.0! Use elementor/widgets/register instead. in /customers/d/7/9/virksundsejlklub.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5758 Deprecated: Funktionen Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type har været forældet siden version 3.5.0! Brug register i stedet. in /customers/d/7/9/virksundsejlklub.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5383

Sejlersæsonen begyndte med Corona-smitte tungt hængende over landet og slutter med livgivende aktiviteter omsluttet af smukt sensommervejr – det meste af tiden.

Nu rasles der desværre atter med Corona sablerne. Kvik tests er just indført, mens smittetallene er på vej op. ”Vi er i kontrol”, siger sundhedsmyndighederne, og ganske rigtigt er den største del af befolkningen vaccinerede, hvilket er det nye og forbedrede ved situationen i år i f.t. vinteren 2020. Lad os håbe det bedste, så vi ikke i løbet af vinteren skal påføres nye forsamlingsrestriktioner.

Vinteraktiviteter

I slutning af oktober lagde sejlklubbens bestyrelse sidste hånd på vinteraktiviteterne. Der er både nyt og gammelt. De kan nu alle sammen samlet her: https://www.virksundsejlklub.dk/2021/10/22/sejlklubbens-vinteraktiviteter-2021-2022/

Velkomstaften

Vi flyttede velkomstaften fra 14. oktober til nu torsdag den 25. november. Her vil sejlklub og havn som vanligt fortælle om aktiviteter og bådpladser. Der er p.t. omkring 10 interesserede tilmeldte, så arrangementet afholdes. Både medlemmer og andre interesserede er velkomne denne aften. Vi serverer kaffe og brød, mens vi fortæller om Virksund Sejlklub og Havn. Det eneste vi kræver er af jer, at I tilmelder jer på mail: jenskofoed@live.dk

Torsdag den 7. april afholdes i øvrigt forårets velkomstaften.

Sejlklubber i Limfjorden

Tirsdag den 26. oktober havde sejlklubberne i Limfjorden sat hinanden stævne. Virksund Sejlklub deltog naturligvis også med repræsentant. Formålet med mødet var at drøfte netværkets fremtid. Vi har hidtil været del af Limfjordskredsen, men denne sammenslutning er nu ikke længere en fast del af Dansk Sejlunion, efter at landets kredsinddeling sidste år blev skrevet ud af sejlunionens vedtægter. Vi er dog flere klubber i fjorden, som finder, at netværket rummer så mange fordele, at det vil være en skam at kaste sammenslutningens ide og formål ud med badevandet. Både klubber i den hidtidige Limfjordskreds og andre klubber i den østlige del af fjorden samt klubber nord og syd for fjorden blev indbudt til mødet.

På mødet var glædeligvis stor tilslutning. Vi besluttede på mødet at fortsætte samarbejdet i 2022. Der afholdes generalforsamling tirsdag den 1.marts 2022 i Skive, hvor der vælges en ny bestyrelse. Der nedsættes et repræsentantskab, hvor hver sejlklub i sammenslutningen tildeles én stemme.

Frem mod mødedatoen i 2022 udfærdiges nye vedtægter og tages stilling til kontingent, så netværkets aktiviteter kan finansieres. Aktiviteter som tursejlads, kølbåds kapsejlads, jollesejlads, ungdomssejlads, brætsejlads, grej og materiel samt uddannelse og kurser mv. er alle fokusområder i det fortsatte samarbejde mellem klubberne. Inden for hvert fokusområde udpeges mindst én tovholder.

Broer i Limfjorden

Virksund Sejlklub har i slutningen af oktober deltaget i møde på Vildsund Færgekro om fremtidigt broreglement for Aggersund og Vildsund broen. På mødet deltog bl.a. Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere, Søfartsstyrelsen og Vejdirektoratet.

Mødet resulterede i, at nyt broreglement udfærdiges. Forinden fordeles reglementet på ny i høring.

Vildsundbroens broklap er oppe.

Søfartsstyrelsen vil bl.a. sammen med Vejdirektoratet se på fortsat 30 minutters frekvens for broåbninger i perioden fra slutningen af juni til midten af august. 80% af alle passager af klapbroerne finder sted midt på sommeren. De vil videre risikovurdere, om bropassage med fritidsfartøjer kan ske samtidigt fra begge sider af broen. I så fald kan åbningsperioderne afkortes. Det overvejes endvidere at placere fortøjningspæle ved Aggersundbroen, så fritidsfartøjer kan fastgøres, når ventetiden på broåbning er lang. Det vil alt andet lige forbedre sikkerheden for fritidssejlerne ved broerne. Derudover overvejes, om signallys på broerne kan forenkles, så det bliver nemmere at afkode, hvornår bropassage er mulig.

Samlet set var konklusionen på drøftelserne positivt opløftende.

Havplan

Udgangen af september var høringsfrist for kommentering af udkast til national havplan. Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere har sammen med mere end 250 andre foreninger, forbund, virksomheder og offentlige myndigheder afgivet høringssvar. Mange af høringssvarene understøtter samme holdninger til planen, som Dansk Sejlunion har udtrykt. Det er bl.a. tydeligt at mange finder, at den fremtidige plan skal give plads og rum til fortsatte frilufts- og rekreative interesser på vandet. I Limfjorden kan planen i sig selv udgøre et problem i sin nuværende form og indsigelserne kan pege mod bedre løsninger. Du kan se høringssvarene til havplanen her: https://havplan.dk/da/page/consultation/answer/3979eda1-428a-4985-8118-c9b5ba7f859f/hist

Friluftsrådet

Sejlklubbens bestyrelse har besluttet at deltage i det lokale friluftsråd Limfjorden Syd. Du kan også blive medlem. Det koster ”gratis”. Sejlklubben kan kun opfordre til, at sejlernes interesser varetages og repræsenteres i Friluftsrådet. Læs, hvordan du bliver medlem her: https://friluftsraadet.dk/bliv-medlem-friluftsraadet

 

Du kan tilmelde dig Friluftsrådets nyhedsbrev her: https://friluftsraadet.dk/nyhedsbrev

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *