Nyhedsbrev februar – kom frit frem efter Corona

Flagene bør hejses til tops 1. februar 2022. Corona restriktionerne ophæves og vi kan begynde at trække vejret lidt nemmere. Vores aktiviteter i sejlklubben kan herefter gennemføres som planlagt. Så kom frit frem, alle aktiviteter er åbne.

Den årlige generalforsamling afholdes under alle omstændigheder lørdag den 5. februar. Vi starter med præmieuddeling og derefter fortsætter vi med selve generalforsamlingen. Vi starter kl. 14 og forventer at slutte omkring kl. 17. Se dagsorden for generalforsamlingen her: https://www.virksundsejlklub.dk/2022/01/23/endelig-dagsorden-til-generalforsamling-loerdag-den-5-februar-2022/

Bestyrelsen glæder sig til at se så mange medlemmer som muligt til præmieuddeling og generalforsamling.

Sejlklubbens kasserer er begyndt at fordele opkrævninger på klubkontingent for 2022. Prisen er fortsat 600 kr. for enkelt medlemmer og 1500 kr. for en hel familie. Betalingen giver også mulighed for at børnene kan sejle på Nørresø i Viborg. Familiekontingentet blev besluttet p generalforsamlingen i 2021 med effekt for 2022.

Pigesejlerne i Virksund har taget et flot initiativ med at invitere andre klubber til et tværgående samarbejde omkring pigesejlads. Invitationen til arrangementet søndag den 6. marts i Virksund er fordelt til formændene fra sejlklubberne i Limfjorden. Du kan læse mere om arrangementet her: https://www.virksundsejlklub.dk/2022/01/20/pigesejlerne-i-virksund-tager-flot-initiativ/

Klubbens aktiviteter fremgår af kalenderoversigten på forsiden af hjemmesiden. Kig ind her og se datoer for de forskellige arrangementer: https://www.virksundsejlklub.dk/

23. februar kommer Asger Hunø forbi Virksund og holder foredrag om sejlads i Nordatlanten.

27. februar afholdes familiedag for børnefamilier. Formålet er at drøfte børn og unge sejlads i Virksund.

Tirsdag den 1. marts kl. 19 indkalder Limfjorden Sejlsport til stiftende generalforsamling i Skive. Efter et sonderende møde blandt sejlklubberne i oktober 2021 blev klubberne i Limfjorden enige om at fortsætte med at styrke samarbejdet i fjorden. Materialer er nu fordelt til det nye samarbejde Limfjorden Sejlsport. Ud over en mindre bestyrelse nedsættes forskellige udvalg, herunder kapsejladsudvalg, turudvalg, jolleudvalg, ungdomsudvalg og J70 udvalg. Der kan nedsættes udvalg efter de aktuelle behov.

Søndag den 6. marts afholder Sejlsportsligaen J70 arrangement i Aarhus, hvor interesserede sejlklubber kan høre mere om J70, sejlsportsliga og anskaffelse af både. Virksund Sejlklub planlægger at deltage.

Søndag den 6. marts afholder pigesejlerne i Virksund møde med andre pigesejlere fra Limgjordens sejlklubber. Godt initiativ. Du kan læse mere her: https://www.virksundsejlklub.dk/2022/01/20/pigesejlerne-i-virksund-tager-flot-initiativ/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *