Marts nyhedsbrev fortæller om flere gode initiativer.

Så er vi i gang!

Generalforsamlingen er nu afholdt og de forskellige aktiviteter frem mod sejlersæsonen 2022 er for længst påbegyndt og indvarsler samtidig, at en ny sejlersæson står for døren.

Asger Hunøs foredrag om vilde og eksotisk sejlads til Rusland og gennem Hvide Havs Kanalen er netop afholdt og i denne uge afholdes kursus i motorlære i Virksund. 20 har tilmeldt sig dette aftenkursus. Hvor Carsten Overgaard og Klaus Nielsen vil fortælle mere om motorvedligeholdelse og el-systemer.

Ca. 25 medlemmer var tilstede på generalforsamlingen. Selve mødet forløb som forventet. Fire bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Formanden fortalt i sin beretning bl.a. om et påbegyndt J70 projekt i klubben. Klubben er gået i gang med at søge om finansiering til en J70 sportsbåd. Knap halvdelen af de økonomiske midler ser ud til at være kommet i hus. Formanden fortalte endvidere om mange gode sejleraktiviteter i klubben. Bl.a. har tre medlemmer tilmeldt sig Stand Up Paddle kursus og fire medlemmer har netop været på sejlerinstruktørkursus. Du kan læse om generalforsamlingen her: https://www.virksundsejlklub.dk/2022/02/28/generalforsamling-samlede-op-paa-2021-aktiviteter/

På generalforsamlingen fik Jørgen Christiansen overrakt en af Henning Kristensens hjemmelavede knive, som en kæmpe tak for hans mangeårige fantastisk indsats for Virksund Sejlklub og dets medlemmer. Med denne særlige markering følger også et års gratis medlemskab af sejlklubben. Tusind tak for indsatsen.

Efter generalforsamlingen blev afholdt præmieuddeling for onsdagssejlerne i 2021. I kan læse mere om vinderne og de andre placeringer her: https://www.virksundsejlklub.dk/2022/02/28/resultater-fra-kapsejladssaesonen-2021/

I kan også læse om, hvem der i år skulle have den udsøgte ære at få overrakt Poseidons Afdankede Kande.

Søndag den 27. februar havde sejlklubben inviteret familie med børn til at drøfte mulighederne for at starte sejlads for børn og familier i Virksund. Otte til ni familier var fremmødt til dette gode og hyggelige arrangement. Mødet mundende ud i at vi fra 21. maj vil begynde at sejle om lørdagen i Virksund. Vi sejler i klubbens joller, SUP boards og klubbåde mv. 

Klubbens pigesejlere har taget initiativ til at samle kvindelige sejlere fra klubber rundt om i Limfjorden 6. marts. På mødet i Virksund vil de drøfte og inspirere andre klubber til sejlads for piger og kvinder og også søge at skabe et netværk, der måske kan udvikle sig til et tættere samarbejde. Flot initiativ!

Dansk Sejlunion afholder generalforsamling 19. marts i Odense. Ud over den sædvanlige dagsorden for dette særlige møde og valg af bestyrelsesmedlemmer, gennemføres en drøftelse om medlemsbegrebet og om de ydelser, som Dansk Sejlunion står for i forhold til klubber og medlemmer. Virksund Sejlklub er selvsagt til stede med repræsentant.

Det skal også nævnes, som et absolut positivt tegn, at sejlklubberne i Limfjorden 1. marts har afholdt stiftende generalforsamling i Skive og etableret netværket: Limfjordens Sejlsport. Den gamle Limfjordskreds er i efteråret 2021 blevet nedlagt og det nye netværkssamarbejde er nu oprettet med klubber fra hele Limfjorden. Der blev vedtaget et sæt nye vedtægter og der blev udpeget en lille bestyrelse. Det blev på generalforsamlingen også besluttet at etablere en række udvalg, herunder et turudvalg, et ungdomsudvalg, et kapsejladsudvalg og et J70 udvalg mv. Hensigten er, at disse udvalgsaktiviteter skal udvikle sig over tid.

Foran bådejerne nærmer vi os tidspunktet for forårsklargøring. På www.virksundsejlklub.dk findes artikler om forårsklargøring, såfremt nogen søger inspiration til forårsklargøringen af båden. I kan finde artiklerne ved at benytte søgefunktionen i den øverste del til højre. I kan også læse om, hvordan båden almindeligvis gøres sejlklar. Du kan også læse, hvordan mast, bom og rig skal klargøres.

Husk at få ordnet medlemsindbetaling. Det er kun gennem medlemmernes tilskud og engagement, at klubbens aktiviteter kan holdes i gang. Kassereren har fordelt opkrævning til medlemmer af sejlklubben. Klubkontingent er på 600 kr. og familiekontingent er 1500 kr.

Vi ses på havnen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *