Dejlig sommer, nyhedsbrev juli 2022

Alle i og omkring Virksund Sejlklub ønskes en god sommerferie.

Tag på opdagelse rundt om Mors

Det har været en godt forår med mange aktiviteter. Vi er blevet hjulpet på vej af et nogenlunde tilfredsstillende vejr.  Skt. Hans aften var helt fantastisk og bålet på Odden er sjældent flot syn. 300 mennesker var i år troppet op til sang og båltale.

Nu er det tid til korte og længere ture ud i fjorde, sunde og bælter. Hvis ikke I allerede har en turplan klar er her et forslag. I Månedsmagasinet for Skive, Salling, Fjends og Fur har jeg skrevet en artikel om at tage på opdagelse Mors rundt. Den kan læses her: https://www.epaper.dk/spec-arco/maanedsmagsinet_19-2022/

Vi sejler på Nørresø og i Virksund

Børn og unge kan fortsat sejle mandag og torsdag på Nørresø i Viborg. Om lørdagen sejler vi i Virksund. Tilslutningen hertil har været lidt varieret, men samværet og interessen for at prøve joller og både kan noget.

Prøv Stand Up Padle

Torsdag den 7. juli kl. 19 kan medlemmer af klubben at deltage i Stand Up Padle kursus i Virksund. Klubben har i foråret haft tre medlemmer på SUP kursus. Tilmelding til SUP prøveaften kræver tilmelding. Klik på dette link for at læse mere om kursus og tilmelding: https://www.virksundsejlklub.dk/2022/06/27/proev-stand-up-paddle-i-juli/

Onsdagssejlads er et hit

Flere har i år vist interesse for at deltage i de ugentlige aftenkapsejladser. Vi har været over 20 sejlbåd på vandet flere onsdage. Det er vi ret stolte af. Vi håber, at flere vil komme og deltage. At deltage i onsdagskapsejladser er en god måde at få aktiveret sin sejlermuskel på.  Vi sejler i næsten al slags vejr, hvilket betyder, at man grundlæggende bliver en bedre sejler af at deltage.

J70 på vej

Siden 13. juni har vi lånt en J70 sportsbåd af sejlsportsligaen. Båden ligger på bro 5. Mange prøver at sejle båden, hvilket er meget glædeligt. Båden skal først afleveres tilbage 23. juli, så der er fortsat mulighed for at finde en ledig tid til prøvesejlads på fjorden.

Netop ved udgangen af juni kan det også bekendtgøres, at sejlklubben nu har modtaget tilsagn om hele 300000 kr. fra fonde og puljer. Den sidst tilkomne er Velux Fonden, som vil støtte med 55.000 kr. Fantastisk!

Flere duelighedsskippere

Sejlklubben afsluttede praktisk duelighedskursus med eksamen torsdag 9. juni. Alle kursister kom flot gennem eksamen. Der skal her lyde en tak til alle fem instruktører, som afsatte tid og aftener til at træne kursisterne til et flot sejlerstandpunkt. Klubben har også et hold i eftersommeren, som skal øve sig i praktisk duelighed.

Flere medlemmer

Vi er over 140 medlemmer i sejlklubben. Flere familier har tegnet familiekontingent. Det går faktisk helt godt i klubben.

Vi ses på havnen eller på vandet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *