Virksund Sejlklubs medlemsfordele

Hvilke fordele opnår du, som medlem af Virksund Sejlklub?

Om vinteren gennemføres foredrag om særlige sejleroplevelser, informationsaftener om bl.a. motorvedligeholdelse, sejler- og navigationsundervisning mv. Klik og find mere information om sejlklubbens aktiviteter om vinteren og før sæsonen

Vi søger løbende at skaffe viden om vedligeholdelse og reparation og deler denne viden med klubbens medlemmer. 

Som medlem af sejlklubben kan du låne joller, klubbåde og andet udstyr. Vi råder bl.a. over rigmålere og slibeudstyr, som kan benyttes af klubbens medlemmer.

I sejlsæsonen arrangerer vi fællesture for alle bådtyper til steder i Limfjorden.

Vi afholder fællesarrangementer i Virksund, som fremmer det sociale fællesskab i sejlklubben.

Vores onsdagssejlads i sejlersæsonen er for sejlklubbens kølbåde. Vi sejler hver onsdag gennem hele sejlersæsonen.

Vores sejlskole underviser sejlere på vandet og vi gennemfører særskilt pigesejlads. Det sker hver uge.

Tera ved VirksundI vores ungdomsarbejde benytter vi klubbens joller og udstyr. Vi træner hver uge og udvikler løbende samarbejdet med andre klubber i området.

Vi afholder forskellige workshops efter behov. Det kan bl.a. være workshop i spilersejlads og kapsejladskursus i teori og praksis.

Som medlem af klubben er du selvsagt velkommen til at komme med forslag og ideer til aktiviteter og begivenheder.

Vi er del af sejlerfællesskabet, så vi er medlem af Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Dansk Fritidssejler Union. Alle tre organisationer varetager sejlernes interesse på forskellig måder overfor offentligheden og nationale og internationale myndigheder. De er fx din stemme i forskellige internationale sejlerorganisationer, samt Søsportens Sikkerhedsråd, Friluftsrådet, og andre udvalg under Søfartsstyrelsen mv. Vi er naturligvis også del af Limfjordskredsens sejlerfællesskab, som arrangerer sejleraktiviteter for klubberne omkring fjorden.