Virksund Sejlklubs kontingent og medlemsfordele

Kontingent

Virksund Sejlklub kontingent er 550 kr. om året.

Indbetaling sker efter henvendelse til kasseren Vibeke Stjerneby Mortensen, mail vibs1628@gmail.com eller telefon 51809514. Du kan også benytte formularen her og kontakte kasseren.

indtægterne fra kontingenter benyttes til at finansiere sejlklubbens aktiviteter og udstyr.

Hvilke fordele opnår du, som medlem af Virksund Sejlklub?

Om vinteren gennemføres foredrag om særlige sejleroplevelser, informationsaftener om bl.a. motorvedligeholdelse, sejler og navigationsundervisning mv. Klik og find mere information om sejlklubbens aktiviteter før sæsonen.

Vi søger at skaffe viden om vedligeholdelse og reparation og deler denne viden med klubbens medlemmer. 

Som medlem af sejlklubben kan du låne joller, klubbåde og andet udstyr. Vi råder bl.a. over rigmålere og slibeudstyr, som kan benyttes af klubbens medlemmer.

I sejlsæsonen arrangerer vi fællesture for alle bådtyper til steder i Limfjorden.

Vi afholder fællesarrangementer i Virksund, som fremmer det sociale fællesskab i sejlklubben.

Vi gennemfører onsdagssejlads hver uge for sejlklubbens kølbåde og sejler i Limfjorden gennem hele sæsonen.

Vi gennemfører forskellige workshops efter behov. Det kan bl.a. være workshop i spilersejlads og kapsejladskursus i teori og praksis.

Vores sejlskole underviser sejlere på vandet og vi gennemfører særskilt pigesejlads. Det sker hver uge.

I vores ungdomsarbejde benytter vi klubbens joller og udstyr. Vi træner hver uge og udvikler løbende samarbejdet med andre klubber i området.

Som medlem kan du benytte sejlklubbens sejlbåd, joller og udstyr, såfremt du følger de anviste udlånsregler og sikkerhedsforeskrifter.

Som medlem af klubben kan du komme med forslag og ideer til aktiviteter og begivenheder.

En del af et sejlerfællesskab.

Vi er del af sejlerfællesskabet, så vi er medlem af Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Dansk Fritidssejler Union. Alle tre organisationer varetager sejlernes interesse på forskellig måder overfor offentligheden og nationale og internationale myndigheder. De er fx din stemme i forskellige internationale sejlerorganisationer, samt Søsportens Sikkerhedsråd, Friluftsrådet, og andre udvalg under Søfartsstyrelsen mv. Vi er naturligvis også del af Limfjordskredsens sejlerfællesskab, som arrangerer sejleraktiviteter.