Udlån af sejlbåd, følgebåde, joller og udstyr

Udlån af sejlbåd, joller og udstyr

Medlemmer af Virksund Sejlklub kan låne klubbens sejlbåde, følgebåde, joller og udstyr.

Sejlbåde kan lånes til weekendtur, ferie eller til sejlads i fjorden. Medlemmer, som har hjuplet med at slibe, male og polere klubbåde, må til enhver tid sejle i bådene. Andre medlemmer betaler 200 kr. for at låne en af sejlbådene i en weekend. Betaling for lån af sejlbåd i en længere periode aftales i hvert enkelt tilfælde. Betalingen er kompensation for driftudgifter og slidtage. Betalingen sker forud for sejlads til klubbens kasserer. Adressen hertil findes her.

Før ethvert udlån skal du som låner sætte sig ind i dit ansvar og kravene omkring sikkerhed til søs. Du kan læse mere om de generalle krav her. Du skal også have studeret vores sikkerhedsinstrukser. Link hertil findes nederst på siden. Udlån sker således altid på de betingelser, som sejlklubben opstiller og som du kan læse om nedenfor. 

Før ethvert udlån fra sejlklubben kan godkendes, skal du kontakte Per Petersen på telefon 40301021 eller ved brug af kontakformularen. Det er nemt!

Emne: Jeg vil gerne i kontakt med dig m.h.p. at låne enten klubbåd, joller eller udstyr.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit telefonnummer (skal udfyldes)

Sæt kryds ud fra de eller de felter, som lånet drejer sig om
KlubbådJolleUdstyr

Låners ansvar ved udlån

  • Udlån af sejlbåd og følgebåde kan kun ske, såfremt den udpegede skipper kan fremvise gyldigt duelighedsbevis og følger sejlklubbens sikkerhedsinstruks.
  • Udlån af joller og udstyr kan kun ske, såfremt du som låner følger sejlklubbens sikkerhedsinstrukser.
  • Lånere har ansvar for i hvert enkelt tilfælde at aflevere både, materiel og udstyr i samme stand, som det blev leveret i fra udlånets start. Har du lånt en båd med motor, afleverer du båden med fuld tank.
  • Skader, som måtte opstå under transport eller sejlads, erstattes af låner.

Sikkerhed ved udlån

Sejl sikkert! Fritidssejlads er en forholdsvis sikker aktivitet, men det kan dog gå galt en gang i mellem. Langt de fleste ulykker sker, når sejladsregler og retningslinjer ikke følges. Du skal derfor efterleve sejlklubbens sikkerhedsinstrukser. Det er låners ansvar før sejlads at sætte sig ind i gældende regler på vandet.