Virksund Sejlklubs bestyrelse og udvalg

Sejlklubbens adresse: Virksund Sejlklub, Strandkrogen 10, 7840 Højslev.

Sejlklubbens bestyrelse og udvalgsmedlemmers sammensætning, telefonnumre og mailadresser for 2018:

 

Sejlklubbens bestyrelse

Formand:

Jens Kofoed (formand)             jenskofoed@live.dk                  31313310

Kasserer:

Vibeke Stjerneby Mortensen     vibs1628@gmail.com                51809514

Næstformand:

Carsten Overgaard                  co@overgaardviborg.dk             51649522

Sekretær:

Kenneth Stjerneby Mortensen  kenneth@kortcenter.dk              51619986

Bestyrelsesmedlem:

Susanne Fogtmann                 susannef392@gmail.com            20578684

Suppleant:

Per Petersen (suppleant)         per007petersen@gmail.com       40301021

Turudvalg

Virksund sejlklubs turudvalg har til opgave at planlægge og gennemføre sejlklubbens turaktiviteter og opgavesejladser for motorbåde og andre motordrevne fartøjer.

Turudvalgets sammensætning 2018

Niels-Ove Jespersen      nielsojespersen@gmail.com                40865849

Henning Kristensen       Henning_kris@hotmail.com                21499384

Poul Mackenhauer         poulognetti@gmail.com

Anne Dorthe Jespersen  adi.noj@mail.tele.dk                          40865849

Hans Egelund                hans.egelund@me.com                     23425696

To repræsentanter fra havnen er inkluderet.

Kapsejladsudvalg 2018

Virksund Sejlklubs kapsejladsudvalg har til opgave at planlægge og gennemføre sejlklubbens    kapsejladsarrangementer i løbet af året.

Kapsejladsudvalgets sammensætning 2018

Sven Primdal             svenprimdal@me.com                            51267157

Jørgen Christiansen   hindbaervej7@live.dk                             42291649

Kenneth Stjerneby Mortensen  kenneth@kortcenter.dk             51619986

Vibeke Stjerneby Mortensen  vibs1628@gmail.com                  51809514

Susanne Fogtmann (truttetøs)  susannef392@gmail.com          20578684

Klaus Nielsen              kn-lh@email.dk                                    22174888

Sejlerskole og klubbåd

Virksund Sejlklubs sejlerskole har til opgave at planlægge og gennemføre sejlerskoleaktiviteter for interesserede i løbet af sæsonen. Sejlerskolens aktiviteter bidrager til at sejlere eller medlemmer med interesse for sejlads får en større grad af praktisk erfaring og kendskab til sejlads.

Sejlerskolens sammensætning 2018

Kristian Brøns (koordinator)  kristian@broenscounsult.dk         20141733

Bo Nissen Andersen             yvonbo@icloud.com                     60774408

Martin Andersen           aabrinken9@andersen.mail.dk             40538247

Erling Østergaard (båd) erlingoestergaard@gmail.com             40100655

Jørgen Christiansen (båd)            hindbaervej7@live.dk          42291649

Sven Primdal (båd)               svenprimdal@me.com                51267157

Ungdomsudvalg

Virksund Sejlklubs ungdomsudvalg har til opgave at planlægge og gennemføre ungdomssejlads i løbet af året. I sejlsæsonen gennemføres sejladstræning i det beskyttede farvand uden for Virksund Lystbådehavn. Om vinteren gennemføres teoriundervisning og andre relevante aktiviteter. Ungdomssejlads finder sted enten i egen jolle eller i klubbens joller. Alle unge mellem ni og 17 år er velkommen i ungdomsafdelingen.

Ungdomsudvalgets sammensætning 2018

Søren Kjærsgaard Jensen  skj7419@gmail.com                      24207726

Rune Damm                    runedamm@hotmail.com                22368087

Pigesejlads

Pigesejladsudvalget har til opgave at planlægge og gennemføre sejladsaktiviteter for interesserede pigesejler i alle aldre. Pigesejladsudvalget arbejder tæt sammen med sejlerskolen.

Pigesejladsudvalgets sammensætning 2018

Anne-Marie Østergaard    aoviborg@gmail.com                        21222922

Mary-Ann Christensen      hindbaervej7@live.dk                       86615262

Regeludvalg

Virksund Sejlklubs regeludvalg arbejder tæt sammen med kapsejladsudvalget. Regeludvalget afholder teoriaftener og træder sammen for at afgøre evt. protester under kapsejladser.

Regeludvalgets sammensætning 2018

Jørgen Christiansen   hindbaervej7@live.dk                             42291649

Henning Kristensen   Henning_kris@hotmail.com                     21499384

Claus S. Nielsen        csn@danishcrown.dk                              23288067

Målerudvalg

Virksund sejlklubs målerudvalg har til opgave at opmåle sejl og både efter behov i løbet af sæsonen. Målerudvalget afholder normalt målerdag i starten af sæsonen.

Målerudvalgets sammensætning 2018

Carsten Overgaard    co@overgaardviborg.dk                        51649522

Jane Høj                   jh@groupnordic.com                            61277003

Bo Nissen Andersen   yvonbo@icloud.com                             60774408

Kenneth Stjerneby Mortensen  kenneth@kortcenter.dk           51619986

Allan Handberg har indvilliget i at assistere i 2018 i det omfang, hvor der er behov.

Bøjeudvalg

Virksund Sejlklubs bøjeudvalg har til opgave at udlægge og inddrage klubbens faste bøjer og lokale farvandsafmærkning. Udvalget tilser og vedligeholder klubbens bøjer.

Bøjeudvalgets sammensætning 2018

Claus S. Nielsen            csn@danishcrown.dk                          23288067

Kåre Foss Johannesen   foss@fiberfart.dk                                40339171

Knud Søndergaard        knud.soendergaard@gmail.com           21297212

Per Petersen (suppleant) per007petersen@gmail.com              40301021