Virksund Sejlklubs rigmåler kan lånes

Virksund Sejlklubs rigmåler. For at trimme din rig, skal du kende din rigspænding.

Som medlem af Virksund Sejlklub kan du låne sejlklubbens rigmåler til at indmåle dine over- og undervanter. Du kan få oplyst, hvor rigmåleren findes, ved at henvende dig til Per Petersen, 40301021 eller ved at benytte formularen.

Som medlem af Virksund Sejlklub vil jeg gerne låne rigmåleren én dag.

Dit navn (skal udfyldes):

Din e-mail (skal udfyldes):

Dit telefonnummer (skal udfyldes):

Den ønskede dato for lån af rigmåler (skal udfyldes):

Når masten er monteret og du har sikret dig, at masten står ret op og ned i side- og længderetning, så kan du gå i gang med at stille riggens vanter og stag.

Du kan måle din rigspænding på båden ret præcist, når du sætter dine stag og vanter. For at måle spændingen skal du benytte en rigmåler. Der findes forskellige rigsystemer og filosofier. Derfor kan der ikke siges noget fuldt dækkende om rigspænding. Rigspændingen er forskellig afhængig af rigtype, vind og vejr. Det vigtigste er dog, at du har et målbart forhold til din rig.

Mange bådtyper og sejllofter har frit tilgængelige trim guider og oplysninger om rigspænding på nettet. Start her! Når rigspændingen er fundet, så er det blot at komme i gang.

Her er et eksempel på brug af rigmåler. På én bestemt bådtype spændes overvanterne i stybord og bagbord side, så rigmåleren viser 12. Begge undervanter spændes herefter til det halve, d.v.s. 6. Denne indstilling af riggen benyttes under sejlads i 5 – 6 m/s vind. På den pågældende bådtype er informationen, at over- og undervanter løsnes halvanden til tre omgange i let vind under 5 m/s og strammes halvanden til tre gange, når det blæser op over 6m/s vind. I hård vind, d.v.s. over 10 m/s, skal både over- og undervanter strammes tre omgange. Denne viden benyttes til at stille riggen efter de aktuelle vejrforhold.

På andre bådtyper og rigge er rigmålene nogle helt andre og skal måske ikke altid stilles helt så meget i forhold til den aktuelle vind.

Som en ekstra kontrol kan vanterne, før du rejser masten, lægges ind langs masten. Der sættes et tapemærke på alle vanterne, hvor de skærer dit nederste sorte målebånd/-mærke på din mast. På denne måde har du en ekstra garanti for, at de udmålte afstande mellem mærkerne på vanterne og bådens dæk er de samme i styrbord og bagbord side af båden.