Vestjysk Bank Cup

2023-08-19 09:00 - 17:00

Related upcoming events

 • 2023-01-11 19:00 - 2023-01-11 22:00

  Først på året afholdes nytårsparole for sejlklubbens bestyrelse og særligt inviterede fra klubbens udvalg mv. Vi drøfter den forgangne sæson og ser frem mod den nye. Vi serveres normalt skipper labskovs under mødet.

 • 2023-02-08 19:00 - 2023-02-08 22:00

  Den årlige generalforsamling i Virksund Sejlklub finder sted onsdag den 8. februar 2023. På seneste generalforsamling i 2022 blev det besluttet at placere mødet på en hverdagsaften.

 • 2023-02-15 19:00 - 2023-02-15 22:00

  Virksund Sejlklub har hvert år en aften, hvor nogle af klubbens tekniske "bisser" fortæller om motor og elsystemer. Det kan være om vedligeholdelse og eftersyn eller om fejlfinding.

 • 2023-02-22 19:00 - 2023-02-22 22:00

  Sidste år arrangerede sejlklubben en eftermiddag med hygge, øl og popcorn, hvor vi sammen så Martha filmen. Det gentages 15. februar 2023. Kom og deltage i den uforpligtende underholdning.

 • 2023-03-15 18:00 - 2023-03-16 22:00

  Inden sejlersæsonen går i gang arrangeres målerdag. Sejl og både kan måles op til kapsejladssæsonen. Sørg for at aftale tid med målerne.