Nytårsparole

Først på året afholdes nytårsparole for sejlklubbens bestyrelse og særligt inviterede fra klubbens udvalg mv. Vi drøfter den forgangne sæson og ser frem mod den nye. Vi serveres normalt skipper labskovs under mødet.