Kurser

Virksund Sejlklub vil gerne have flere ud og sejle. Vores kurser er tilbud til alle om at komme og lære mere om sejlads, om at navigere og om sikkerhed til søs.

Sejlerskole

Virksund Sejlklub har egen sejlerskole, som henvender sig til alle dem, som har en drøm om at sejle og gerne vil lære at sejle sikkert, nyde det aktive sejlerliv, det sociale samvær, naturen og den friske havluft. Lyder det interessant, så læs videre om sejlerskolen.

Pigesejlads

Virksund Sejlklubs pigesejlads er for voksne og aktive kvinder, der normalt har gået på sejlerskole eller på anden vis har erfaring med sat sejle, og som gerne vil hygge sig med andre ligesindede en gang om ugen i sejlersæsonen. Læs mere om pigesejlads.

Seniorsejlads

Seniorsejlads er for dem, som fortsat vil sejle, selv om arbejdslivet er slut. Vi sejler, mens andre er på arbejde.

Du har måske sejlet hele livet, men har valgt at sælge din båd. Du savner imidlertid som aktiv senior at nyde en tur på vandet i fællesskab med andre. Lyder det spændende, så læs mere om seniorsejlads.

Duelighedsbevis

Noget af det mest nyttige du – som sejler – kan, er at udnytte vinteren på at følge navigations- og duelighedsundervisning i Virksund og Viborg sejlklubber. Undervisningen leder frem til eksamen. Deltager du i duelighedsundervisningen, får du klar besked om sikkerhed til søs, om færdselsregler på havet og om navigation mv. Du lærer også om sejladsplanlægning, så du på helt betryggende vis kan sejle ud af havnen. Du får samtidig de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan sejle med de fleste fritidsfartøjer. Et duelighedsbevis giver dig også ret til at føre speedbåd. Læs mere om duelighedsbevis.

Vinteraktiviteter

Ud over duelighedsundervisning gennemføres også andre aktiviteter i vinter halvåret. Nogle mødes om søndagen i skovene omkring Viborg og kører mountainbike. Op til jul holder vi julebanko. Om vinteren er der endvidere plads til at høre spændende foredrag. Vi afholder også kurser i motorlære, kapsejladsregler og kapsejladskursus. Vi har en målerdag, hvor din båd og sejl kan blive indmålt o.s.v. Læs mere om vinteraktiviterne.