Duelighedskursus for lystsejlere

Duelighedskursus i Virksund Sejlklub

Duelighedskursus for lystsejlere

På duelighedskursus for lystsejlere lærer du at navigere på vandet og du får praktiske råd om at færdes sikkert blandt andre sejlere på vandet.

Har du lige fået båd, drømmer om at købe én eller har du aldrig fået taget dig sammen, så bør du overveje at tage duelighedsbevis. Det kræver ingen forkundskaber at gennemføre duelighedskurset, men et vist kendskab til sejlads er dog en fordel.

I Danmark er duelighedskurset ikke et lovkrav, hvis båden er under 15 meter, men ønsker du at leje båd herhjemme eller i udlandet er beviset et krav.

Opstart

Vi starter nyt hold medio november hvert år.

Om selve kurset

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Viborg Sejlklub og Virksund Sejlklub. Undervisningen foregår i henhold til Søfartsstyrelsens retningslinjer.

Den teoretiske del foregår i Viborg Sejlklubs lokaler på Strandvejen i Hjarbæk, mens den praktiske del foregår i Virksund Sejlklub.

Den teoretiske undervisning vil bl.a. omfatte:
• Søvejsregler
• Navigation
• Søsikkerhed
• Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
• Beskyttelse af havmiljøet
• Knob

Duelighedskursus krydspejling

For at få en position i kortet skal du have mindst 2 stedlinjer, der krydser hinanden. Du vil så befinde dig i krydset under forudsætning at du pejler de to punkter samtidigt (eller næste samtidigt), eller at du ligger stille i vandet (så pejlingen ikke ændrer sig mens du gør fart). Første stedlinje. Det er mest nøjagtigt at pejle til bundfaste fyr eller punkter på land. Bøjer kan bevæge sig lidt i ankerkæden eller være drevet, hvorfor man skal pejle flydende genstande (bøjer) med et vist forbehold for dette. Den mest nøjagtig position får du, når vinklen mellem de to pejlinger et tæt på at være vinkelrette på hinanden (som vist her til venstre). Anden stedlinje.

Den teoretiske undervisning strækker sig over 17 lektioner á ca. 3 timers varighed. Her lærer du om sikkerhed til søs, om færdselsreglerne på havet, om navigation m.m.

Pensum forudsætter kendskab til simple matematik og indeholder – for nogle – nye maritime begreber og udtryk. For at kunne bestå eksamen forventes det, at der løses hjemmeopgaver forud for hver lektion, varierende 0,5-3 timer.

Hen på foråret vil den praktiske sejlads starte op med base fra Virksund Lystbådehavn. Her bliver instrueret om bådens udstyr inden der sejles ud for at øve manøvrer. Du vil lære de nødvendige basiskompetencer for at du forsvarligt kan sejle de fleste fritidsfartøjer. Der påregnes 3-4 øveaftener forud for den prakiske prøve.

Den praktiske undervisning vil bl.a. omfatte:
• Havnemanøvrer
• Mand-overbord
• Styring efter kompaskurs
• Lægge til ved bøje
• Fortøjring
• Godt sømandsskab – både i havn og på vandet
• Gennemgang af motor
• Gennemgang af bådens udstyr og sikkerhedsudstyr
• Knob

Eksamen

Glyngøre Vinkelfyr

Glyngøre Vinkelfyr

Duelighedskurset afsluttes med både en teoretisk eksamen og en praktisk prøve med godkendte censorer. Bestået kursus giver ret til duelighedscertifikat og indeholder automatisk det mindre speedbådscertifikat.

Har du allerede speedbådscertifikat gælder dette som bestået praktik, dvs. at det kun er nødvendigt at bestå den teoretiske del for at opnå duelighedsbeviset.

Den teoretiske eksamen er består af en opgave i paratviden (uden hjælpemidler) samt en store sejladsplanlægningsopgave (med forberedelse og alle hjælpemidler).

Virksund Sejlklubs duelighedskursus for lystsejlere

Virksund Sejlklubs duelighedskursus for lystsejlere

Den praktiske prøve aflægges i sejlbåd, hvor der sejles for motor. Der er typisk tre kursister ombord af gangen, der overfor censor hver især skal udføre forskellige manøvrer. Der afholdes prøve i den båd og med det hold, du kender fra øveaftenerne.

Der er mulighed for at aflægge prøve i egen båd, hvis du ønsker det. Dette skal blot aftales på forhånd.

Dette får du med ekstra

Praktisk duelighed Virksund

Praktisk duelighed Virksund

I Viborg Sejlklub og Virksund Sejlklub synes vi, det er en fordel at have været ombord på en båd inden kursusstart. Derfor tilbyder vi, som en del af pakken, at uerfarne sejlere kan komme med på en tur på vandet for lige at få et skud saltvand for boven og opleve verden fra søsiden, inden vi sætter os ind i undervisningslokalet.

Derudover arrangerer vi hver vinter en mørkesejlads med ét af Marinehjemmeværnets fartøjer. En tur på ca. 4 timer, hvor vi ser på navigationslysene i Århusbugten og får alt det elektroniske udstyr ombord demonstreret.

Pris og tilmelding

Pris: 1000,- for den teoretiske del og ca. 800,- for den praktiske del. Derudover vil der være en udgift til materialer og eksamensgebyrer.

Yderligere info og forhåndstilmelding til Lars Borreskov eller ved at udfylde formularen, som automatisk sendes til Lars Borreskov, når du trykker på ”send”.

Kalender for kursusdage 2020/2021 findes også på sejlklubbernes hjemmesider.

  Jeg vil gerne kontaktes og tilmeldes duelighedsundervisning.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Dit telefonnummer:

  Underviserne

  Lars Borreskov (nyt foto hårdt tiltrængt!!!): Navigation, søkort og pejling

  Jørgen Christiansen: Brand og søsikkerhed

  Frank Rømer: Søvejsregler, vigeregler og GPS

  Tina Rømer: Signaler, fyr og sideafmærkninger

  Jesper Bak: Havmiljø, ankring, vejr og farligt gods

  Leif Vang: Sejladsplanlægning

  Jens Kofoed: Koordinator for praktisk sejlads