Virksund Sejlklubs Sejlerskole

klubbåd Polaris Drabant

klubbåd Polaris Drabant

Virksund Sejlklubs Sejlerskole 2021. 

Virksund Sejlklub har egen sejlerskole og er for alle dem, som har en drøm om at sejle og gerne vil lære at sejle sikkert, nyde det aktive sejlerliv, det sociale samvær, naturen og den friske havluft. Lyder det interessant, så læs videre.

Sejlerskolen henvender sig til unge og voksne uden sejlerfaring, men med lyst til at lære at sejle for sejl. Undervisningen foregår som en blanding af teori og praksis og der sejles i klubbens sejlbåde, bl.a. en Polaris Drabant og en H-båd. Bådene er velsejlende og nemme at tumle, og der er altid en erfaren instruktør med.

Polaris Drabant klubbåd i Virksund

Polaris Drabant klubbåd i Virksund

Sejlerskolen sejler om tirsdagen med start kl. 1830. Normalt afsluttes kl. 2100. Velkomst for nyt sejlerskolehold 2021 finder sted 27. april i klubhuset i Virksund. Første egentlige sejldag er 4. maj. Der sejles herefter frem til 29. juni. I juli ligger sejlerskolen stille på grund f ferie. Herefter genoptager sejlerskolen aktiviteterne 10. august. Der sejles frem til tirsdag 31. august. Sejlerskolens program fremgår af sejlklubbens kalender. Du kan se hele programmet for Virksund Sejlerskole 2021 her.

Undervisningen omfatter praktisk sejlads med bl.a. mand-over-bord øvelser, havnemanøvrer, sejltrim, vigepligtsregler samt almen sejladsteori.

Sejlerskolens koordinator er Kristian Brøns. Han kan kontaktes gennem kontaktformularen. Det er nemt!

  Jeg vil gerne indmeldes i sejlerskole og vil gerne snarest kontaktes.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Dit telefonnummer (skal udfyldes)

  H båd klubbåd i Virksund

  H-båd klubbåd i Virksund Sejlklub

  Deltagere på sejlerskolen betaler 1300 kr. (incl. bøger og kaffe). Indbetaling sker til konto 9261 – 4190026421. Husk at skrive navn og formål med betaling. Du skal samtidig være medlem af Virksund Sejlklub – årskontingentet i Virksund Sejlklub er p.t. 600 kr. Du kan indmelde dig i Virksund Sejlklub ved at klikke her.

  Pladserne på sejlerskolen bliver normalt hurtigt optaget, så derfor skal du ikke tøve for længe.

  Læs endvidere mere om sikkerhedsinstruks for brug af klubbåde.

  Du kan læse mere om sejlerskolen nedenfor.

  1. Du bliver undervist i teoretiske og praktiske færdigheder svarende til pensum i den praktiske del af duelighedsprøven. 

  Hvert hold sejler med en instruktør og tre elever. Det tilstræbes, at ægtefæller eller samboende ikke sejler på samme hold.

  Instruktørerne er frivillige og ulønnede. Det er lysten, glæden og samværet med andre mennesker med samme interesse, der motiverer os til at være instruktører. Instruktørerne er alle erfarne sejlere med en baggrund indenfor tur-og/eller kapsejlads. Vi er ofte nuværende eller tidligere bådejere, der typisk har stor erfaring.

  2. Formålet for Virksund Sejlklubs sejlerskole er

  • at tilbyde eleverne en praktisk uddannelse i en sejlbåd, hvilket sikrer, at eleverne har de fornødne kvalifikationer til at føre en sejlbåd.
  • at uddanne eleverne i almindelig sikkerhed til søs så-ledes, at de kender deres sikkerhedsmæssige ansvar overfor dem selv, andre og materiellet.
  • at bibringe eleverne den viden og de færdigheder, der skal til for, at de kan bestå den praktiske del af duelig-hedsprøven.
  • at tilbyde en spændende aktivitet i Virksund, der er med til at fremme et godt og positivt klubliv.

  3. Kursusdeltagere skal være medlem af Virksund Sejlklub.

  4. Kursusgebyr fremgår af hjemmesidefanen ”klub” og ”medlemskontingent”.

  5. Sejlerskolens koordinator og instruktør er Kristian Brøns, telefon 20141733 og mail kristian@broenscounsult.dk

  6. Sejlerskolens rammer og regler.

  6.1. For at deltage skal man være fyldt 17 år, og man kan året rundt blive skrevet på sejlerskolens deltagerliste ved at skrive til sejlerskolens koordinator. Dem, der står øverst på listen, får pladserne. En eventuel venteliste overføres til næste sæson.

   6.2. Opdeling af sejlerhold sker på baggrund af ønsker og erfaring fra elevernes side. Koordinator for sejlerskolen laver en oversigt over hold. Det er tilladt et bytte internt efter aftale med instruktørerne.

   6.3. Sker der frafald, så der kun et en elev tilbage på et hold, forbeholder sejlerskolen sig ret til at sammenlægge to hold.

  6.4. Møder kun en elev op til sejlads, har instruktøren ret til at aflyse sejladsen.

  6.5. Eleverne deltager i undervisningen frivilligt og på eget ansvar, både til søs og på land.

  6.6.  Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor skolens instruktører, ledelse eller klubben.

  6.7. Når undervisningen finder sted, har instruktøren den hele og fulde myndighed såvel på vandet som på land.

  6.8. Det forventes, at eleverne møder i god tid inden sej-ladsens start. Hvert hold aftaler, hvad man gør, når eleverne på forhånd ved, at de ikke kan komme til en sejlads.

  6.9. Bliver en kursusdeltager pludselig forhindret i at kom-me til en sejlads, forventer vi, at der meldes afbud til in-struktøren eller sejlerskolens koordinator (se telefonnum-mer på foregående side).

  6.10. Er en instruktør forhindret i at komme, så tilstræber instruktøren at finde en afløser, men det kan ikke garanteres. Aflysninger varsles så tidligt som muligt. Vi kan ikke garantere, at der kan ydes erstatningssejlads, men vil tilstræbe det.

  6.11. Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis det skønnes, at vejret ikke egner sig til sejlads.

  6.12. Såfremt en kursusdeltager udviser en adfærd eller mangel på interesse, der er til skade for de øvrige elever eller til skade for klubbens materiel, kan denne elev eks-kluderes fra sejlerskolen. Kursusgebyret refunderes ikke i dette tilfælde.

  6.13. Ved betaling af kursusgebyr accepteres sejlerskolens råd og vink.