Duelighedskursus samt SRC/VHF kursus

Duelighedsbevis.

Sejl sikkert, det bevarer glæden og livet.

Noget af det mest nyttige man kan som sejler, er at udnytte vinteren på at følge navigations- og duelighedsundervisning i sejlklubben. Undervisningen leder frem mod at tage duelighedsbevis, som afsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen. Tager du en duelighedsprøve, får du klar besked om sikkerhed til søs, færdselsregler til søs og om navigation mv. Du lærer også at gennemføre sejladsplanlægning, så du på helt betryggende vis kan sejle ud af havnen. Du får samtidig de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer. Et duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd.

Virksund Sejlklub har gennem en årrække haft et samarbejde med Viborg Sejlklub i Hjarbæk om at gennemføre teoretisk duelighedsundervisning i Hjarbæk om vinteren. Den teoretiske undervisning indledes normalt i november og afsluttes i april. Der er normalt undervisning om torsdagen. Juleferien i uge 52 og vinterferien i uge 7 er undervisningsfri uger.

Se også plakaten – A4_Duelighed_2018 – for kursus 2018/2019.

Fra slutningen af april indledes den praktiske træning. Den praktiske træning og sejlads på vandet finder sted i Virksund Sejlklub. Her kan du enten vælge at aflægge prøve for motor eller for sejl. Vælger du at aflægge prøve for sejl, deltager du i sejlerskolens undervisning gennem hele sæsonen og lærer at sejle med sejl. Vælger du et kortere forløb, vil du aflægge den praktiske eksamen for motor.

Tilmelding og kontakt er Erling Hansen, telefon 21775901, mail erling@svhfvuc.dk.

Du vil normalt også kunne komme i forbindelse med Virksund Sejlklub ved brug af en indsat kontaktformular. Den er desværre p.t. ude af funktion og derfor fjernet.

Duelighedsbeviset kan erhverves, når du har aflagt prøve både i de teoretiske discipliner (navigation, sejladsplanlægning, færdselsregler til søs (styrbord/bagbord mv.) og sikkerhed til søs mv.) og i den praktisk duelighedssejlads. Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside og Dansk Sejlunions hjemmeside.

Duelighedsbevis kan anvendes både til sejlbåde, motorbåd og til speedbåde samt til kanalsejlads på Det Europæiske Kanalsystem eller hvis du vil leje sejlbåd i udlandet.

SRC/VHF certifikat

Virksund Sejlklub udbyder hver vinter uddannelse i SRC (Short Range Certificate)/VHF certifikat over en weekend. I 2019 planlægges kursus 9. og 10. februar.

Undervisningen afsluttes med eksamen. Hvis du vil bruge en maritim VHF-radio i Danmark, skal du have et certifikat til dig selv og et kaldesignalbevis til båden. Du skal som minimum have et SRC-certifikat, hvis du vil betjene en maritim VHF-radio. Med et SRC-certifikat har du adgang til at betjene følgende radioanlæg: VHF-telefoni, VHF-telefoni med DSC, EPIRB (nødradiofyr) og SART (radartransponder).

Såfremt du er interessseret i at tilmelde dig og deltage i undervisningen, så kan du kontakte N.O. Jespersen, mail: nielsojespersen@gmail.com og telefon: 40865849.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside.