Lån klubbåd til sejltur

Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is deprecated since version 3.5.0! Use elementor/widgets/register instead. in /customers/d/7/9/virksundsejlklub.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5758 Deprecated: Funktionen Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type har været forældet siden version 3.5.0! Brug register i stedet. in /customers/d/7/9/virksundsejlklub.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5383

Er du medlem af Virksund Sejlklub kan det lade sig gøre på visse betingelser.

Virksund Sejlklubs to klubbåde benyttes på sejlerskole, i pigesejlads og under onsdagssejladser mv. I ledige perioder har du mulighed for at låne klubbådene og sejle ture på fjorden. Den kan være en almindelig hverdag, en weekend eller måske flere dage i juli.

Sejlklubbens klubbåde er en Polaris Drabant – Virksundtøsen – og en H-Båd – Mille -, som begge er i sejlklar stand. 

Har du erhvervet duelighedsbevis kan låne disse klubbåde. Før du sejler afsted som skipper på egen hånd, skal du lære båden eller bådene nærmere at kende ved at sejle en tur med et af sejlklubbens medlemmer, der kender motor, sejl og rigning mv.

Betaling ved lån

Medlemmer betaler 100 kr. om dagen for at låne en af sejlbådene. Betaling for lån af klubbåd i en længere periode aftales i hvert enkelt tilfælde med kontaktpersonen nedenfor. Betalingen er kompensation for bl.a. driftsudgifter og slidtage. Betalingen sker forud for sejlads til klubbens kasserer. Adressen hertil findes her.

Medlemmer, som har hjuplet med at slibe, male og polere klubbåde, må til enhver tid sejle i bådene i samme år, som de har hjulpet med klargøring/afrigning.

Når sejlturen er slut og du er tilbage i Virksund, optankes båden i forhold til det forbrug, du har haft i låneperioden.

Kontakt til sejlklubben

Før godkendelse af udlån af klubbåd skal du kontakte ved brug af kontakformularen. Det er nemt!

  Jeg vil gerne i kontakt med dig m.h.p. at låne enten klubbåd.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Dit telefonnummer (skal udfyldes)

  Indsæt låneperiode (skal udfyldes)
  Startdato: Slutdato:

  Jeg har tidligere erhvervet duelighedsbevis, udfyld afkrydsfelt
  JaNej

  Låners ansvar

  Før ethvert udlån skal du som låner sætte sig ind i dit ansvar, egen risiko og kravene omkring sikkerhed til søs. 

  Udlån sker således altid på de betingelser, som sejlklubben opstiller og som du kan læse om nedenfor. 

  • Udlån af sejlbåd kan kun ske, såfremt den udpegede skipper kan fremvise gyldigt duelighedsbevis og følger sejlklubbens sikkerhedsinstruks.
  • Lånere har ansvar for i hvert enkelt tilfælde at aflevere både, materiel og udstyr i samme stand, som det blev leveret i fra udlånets start. Har du lånt en båd med motor, afleverer du båden med fuld tank.
  • Skader og tab, som måtte ske under transport eller sejlads, meldes snarest videre til sejlklubben.
  • Skader og tab på båd og udstyr skal som udgangspunkt erstattes af låner. Sejlklubben har fastsat, at lånere som udgangspunkt har en egen risiko på 2000 kr.
  • Enhver skade eller tab behandles af sejlklubbens bestyrelse, som herefter foretager en konkrete vurdering af hændelsen. De beslutter på den baggrund, hvorvidt der skal gøres ansvar gældende.
  • Den generelle regel er at låneren kan gøres erstatningsansvarlig for skade og tab på båd og udstyr, såfremt vurderes, at tab eller skade i hvert enkelt tilfælde er sket i medfør af handlinger der enten er forsætlige eller uagtsomme. Det kan fx være skødesløs omgang med båd og udstyr eller ved grov tilsidesættelse af sejlklubbens  sikkerhedsinstruks for lån af klubbåd eller brud på søvejsregler.

  Sikkerhed til søs

  Fritidssejlads er en forholdsvis sikker aktivitet. Som i enhver anden sammenhæng kan der dog ske uheld og ulykker. Langt de fleste tilfælde opstår, når sejladsregler og retningslinjer ikke følges. Du skal derfor efterleve sejlklubbens sikkerhedsinstrukser.

  Det er låners ansvar at sætte sig ind i gældende regler på vandet.

  • Sikkerhedsudstyr og redningsveste skal opfylde gældende sikkerhedskrav.
  • Redningsveste skal benyttes under sejlads.
  • Brandslukningsudstyr skal findes i sejlbåde med motor.
  • Jf. Søfartsstyrelsens regler skal endvidere forefindes sikkerhedsinstruks. Sæt dig ind i sikkerhedsinstruksen for brug af klubbåde, følgebåde og joller ved at trykke på den enkelte instruks.
  • Sikkerhedsinstruks for klubbåde.