Lån klubbåd til sejltur

Lån klubbåd til sejltur. Er du medlem af Virksund Sejlklub kan det lade sig gøre på visse betingelser.

Virksund Sejlklubs to klubbåde benyttes på sejlerskole, i pigesejlads og under onsdagssejladser mv. I ledige perioder er der selvfølgelig mulighed for at låne klubbådene og sejle ture på fjorden. Den kan være en almindelig hverdag, en weekend eller måske flere dage i juli.

Sejlklubbens klubbåde er en Polaris Drabant – Virksundtøsen – og en H-Båd – Mille -, som begge er i sejlklar stand. 

Medlemmer med duelighedsbe-vis kan låne disse klubbåde. Før du sejler afsted som skipper på egen hånd, skal du lære båden eller bådene nærmere at kende ved at sejle en tur med et af sejlklubbens medlemmer, der kender motor, sejl og rigning mv.

Betaling ved lån

Medlemmer, som har hjuplet med at slibe, male og polere klubbåde, må til enhver tid sejle i bådene. Andre medlemmer betaler 200 kr. for at låne en af sejlbådene i en weekend. Betaling for lån af klubbåd i en længere periode aftales i hvert enkelt tilfælde med kontaktpersonen nedenfor. Betalingen er kompensation for bl.a. driftudgifter og slidtage. Betalingen sker forud for sejlads til klubbens kasserer. Adressen hertil findes her.

Før ethvert udlån skal du som låner sætte sig ind i dit ansvar og kravene omkring sikkerhed til søs. Du kan læse mere om de generelle krav her. Du skal også have studeret vores sikkerhedsinstrukser. Link hertil findes nederst på siden. Udlån sker således altid på de betingelser, som sejlklubben opstiller og som du kan læse om nedenfor. 

Før ethvert udlån fra sejlklubben kan godkendes, skal du kontakte Jakob Harming på telefon 30881084 eller ved brug af kontakformularen. Det er nemt!

  Jeg vil gerne i kontakt med dig m.h.p. at låne enten klubbåd.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Dit telefonnummer (skal udfyldes)

  Indsæt låneperiode (skal udfyldes)
  Startdato: Slutdato:

  Låners ansvar

  • Udlån af sejlbåd kan kun ske, såfremt den udpegede skipper kan fremvise gyldigt duelighedsbevis og følger sejlklubbens sikkerhedsinstruks.
  • Lånere har ansvar for i hvert enkelt tilfælde at aflevere både, materiel og udstyr i samme stand, som det blev leveret i fra udlånets start. Har du lånt en båd med motor, afleverer du båden med fuld tank.
  • Fejl eller skader, som måtte opstå under transport eller sejlads, meldes videre til kontaktpersonen, som anført på denne side. Evt. skader skal som udgangspunkt erstattes af låner.

  Sikkerhed ved lån

  Sejl sikkert! Fritidssejlads er en forholdsvis sikker aktivitet, men det kan dog gå galt en gang i mellem. Langt de fleste ulykker sker, når sejladsregler og retningslinjer ikke følges. Du skal derfor efterleve sejlklubbens sikkerhedsinstrukser. Det er låners ansvar før sejlads at sætte sig ind i gældende regler på vandet.

  • Sikkerhedsudstyr og redningsveste skal opfylde gældende sikkerhedskrav.
  • Redningsveste skal benyttes under sejlads.
  • Brandslukningsudstyr skal findes i sejlbåde med motor.
  • Jf. Søfartsstyrelsens regler skal endvidere forefindes sikkerhedsinstruks. Sæt dig ind i sikkerhedsinstruksen for brug af klubbåde, følgebåde og joller ved at trykke på den enkelte instruks.