Sikkerhedsinstruks for følgebåde

Sikkerhedsinstruks for brug af sejlklubbens følgebåde (gummibåde)

Virksund Sejlklub vægter sejlernes sikkerhed højt og har derfor en klar sikkerhedsmæssig profil og ansvarsfordeling under gennemførelse af træning og sejlads.

Der udpeges en skipper på følgebåden. Skipper på sejlklubbens følgebåd skal kende og følge denne sikkerhedsinstruks for følgebåde.

Du kan læse mere om at sejle sikkert under Søsportens sikkerhedsråd.

Inden afsejling skal følgende krav være opfyldt

 • Vejret på dmi.dk skal være kontrolleret under 1 time før sejlads.
 • Alle om bord skal være påklædt efter årstid, vejr og vandtemperatur.
 • Alle kan svømme mindst 200 m.
 • Alle er iført korrekt redningsvest.
 • Der kan ikke være flere end fire personer i følgebåden.
 • Antal personer og navne på deltagere i følgebåd er meddelt til kontaktperson i land.
 • Skipper har mobiltelefon og håndholdt VHF radio med om bord.
 • Skipper skal sikre sig, at der er tilstrækkeligt benzin med til den planlagte sejlads.
 • Skipper skal sikre sig at findes pøs, anker og ankertov ombord.
 • Skipper skal meddele sejlplan og tidspunkt for hjemkomst af kendt af kontaktperson i land.

Skipper instruerer besætningsmedlemmer på følgebåden inden afsejling om:

 • Opgaven: Træning, tur, transport- eller redningssejlads.
 • Arbejdsfordeling og placering i følgebåden: Skipper, svømmer, hjælper, passagerer.
 • Grej om bord på følgebåden og dets anvendelse.
 • Max. 4 personer i følgebåden.
 • Den planlagte sejlrute og seneste hjemkomsttidspunkt.
 • Udvise godt sømandskab, herunder sikker opførsel og fokus på opgaven.