Ungdom

Virksund Sejlklubs ungdomssejlads er fællesskab og gode oplevelser.

Vil du være aktiv, opleve fællesskabet, have vind i håret og vand under kølen, så skal du opleve jollesejlads. Prøv det, kom ud og sejl med andre unge mennesker og oplev den glæde og stolthed, som du får, når kan mestre båden og få den til at sejle. Vi har én- og to-mands joller samt udstyr, så det er bare at komme ud og prøve at sejle.

Virksund Sejlklub sætter tryghed og sikkerhed i højsædet. Børn kan begynde at sejle meget tidligt, såfremt de som minimum kan svømme 200 meter.

Sejlklubben arbejder for at bevare en ungdomsafdeling, hvor vi dyrker vandsport , sejlads og sejlsport for sjov. For dem, som ønsker at drive det videre og som besidder vilje og evner til noget mere, er der ligeledes mulighed for at prøve sig af i forhold til andre jollesejlere i bl.a. Limfjorden. 

Sejlerne lærer at mestre jollerne under forskellige vejr og vind forhold i et systematiseret og struktureret forløb.

Vi mødes i sejlklubben mindst én gang om ugen. Om mandagen kl. 1800 sejles i klubbens joller mv. og under instruktion. Lørdag formiddag sejler vi og nyder det gode samvær. Det sker i samarbejde med Viborg Sejlklub, men med udgangspunkt i Virksund.

I 2019 begynder vi at sejle på Nørresø i Viborg. Vi sejler om tirsdagen kl. 1700. Sejlads sker under kyndig vejledning i et samarbejde mellem Viborg Sejlklub, FDF Sejlercenter og Virksund Sejlklub.

Vil du høre mere, så kan du henvende dig til ungdomsudvalget eller benytte kontaktformularen.

Emne: Jeg vil gerne tilmeldes ungdomssejlads og gerne kontaktes.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit telefonnummer (skal udfyldes)

Du kan læse mere om sejlads for børn og unge i Virksund Sejlklub ungdomsfolder

Formål

Formålet med ungdomssejlads i Virksund Sejlklub er at skabe interesse for at sejle, at skabe tryghed og sejle sikkert og at skabe et godt socialt netværk på tværs.

Sejlklubbens udstyr og joller
Du råder enten over din egen jolle eller får stillet en af klubbens joller til rådighed. Sejlklubben stiller gode og velholdte joller til rådighed. Du kan læse mere om sejlklubbens joller og udstyr her.

Vi sejler fast om mandagen i Virksund fra maj til oktober.

Nye sejlere starter med at sejle i det beskyttede farvand omkring Lystbådehavnen. De mere rutinerede og erfarne sejler også i farvandet ud mod Lovns Bredning.
Om vinteren gennemføres aftener med kapsejladsteori, trimning og sikkerhed til søs mv.

Krav
Unge kan sejle fra en tidlig alder. Ungdomssejlads er for aldersgruppen otte til 17 år. Det kræver ganske lidt at komme i gang med at sejle. Normalt skal du kunne svømme 200 meter eller have taget svømmebroncemærke for at du som ung kan benytte klubbens ungdomsjoller.

Sikkerhed til søs

Virksund Sejlklub følger Søfartsstyrelsens, Tryg Fondens og Søsportens Sikkerhedsråds anvisninger om sikkerhed til søs og om at sejle sikkert.

Du kan læse mere om sejlklubbens sikkerhedsinstruks for børn og unge sejlads her.

Bliv medlem af klubben

For at blive ungdomssejler og del af fællesskabet skal du være medlem af Virksund sejlklub. Meld dig ind her.

Her er det planlagte program for ungdomsejlads 2018 i Virksund Sejlklub

Dato

Begivenhed

Sted

APRIL

  

SØN 22. april

Klargøring af joller, følgebåde og udstyr.

Virksund

MAJ

  

LØR 5. maj

Standerhejsning

Virksund

MAN 7. maj

Opstart med information om sæson, evt. inddeling i hold (tidligere sejlet jolle og aldrig sejlet jolle) samt tilrigning af sejlbåde og søsætning.

Evt. slæbe jolle og styre uden sejl.

Virksund

MAN 14. maj

Lægge til kaj eller bro, placering af sejler i jolle, samt sejle på styrbord/bagbord halse og vigereglen bagbord viger for styrbord. Øve dobbelt halvstik.

Praktisk sejlads.

Virksund

MAN 28. maj

Sejle i med- og modvind, sejle jolle op i vinden og læg stille, Stagvendinger på kryds, samt luv og læ båd. Øve råbåndsknob.

Virksund

En dag i maj. Aftales efter 7. maj.

Evt. besøg i Skive svømmebad med optimistjolle m.h.p. at lære at vende en kæntret jolle. Øve otte tals stik.

Skive

En dag i maj. Aftales efter 7. maj.

Evt. information af forældregruppe om ungdomssejlads og organisering af opgaver. Øve pælestik.

Virksund

JUNI

  

MAN 4. juni

Trimning af sejl efter vindforhold, sejle i fri vind, tage vind fra andre joller under sejlads samt regel om at indhentende båd viger for langsommere båd.

Virksund

MAN 11. juni

Sejle med vinden og placering af sejler i jollen under læns og slør, trimning af sejl og jolle på læns.

Virksund

LØR 16. juni

Ungdomsafdeling har Åbent Hus sammen med Havkajakklubben.

Der udarbejdes særskilt program og der gennemføres evt. navngivning af joller.

Virksund

MAN 18. juni

Vindretninger og vindstyrke, landskabets indvirkning på vinden under sejlads, dække vinden for andre joller samt praktisk sejlads.

Virksund

MAN 25. juni

Kompaskurser, strømmens indflydelse på sejlads, pejling af strømretning og vende på vindspring samt praktisk sejlads. Evt. grill arrangement.

Virksund

JULI

  

MAN 2. juli

Praktisk sejlads

Virksund

En uge i juli

Evt. sommerlejr for interesserede sejlere.

Aftales senere

En dag i juli

Evt. sejlads i Hjarbæk Fjord med madpakke.

Aftales senere

AUGUST

  

MAN 6. august

Repetition, kæntring i havnen og praktisk sejlads.

Virksund

MAN 13. august

Mærkerunding og praktisk sejlads.

Virksund

MAN 20. august

Start procedure, signalflag og praktisk sejlads.

Virksund

MAN 27. august

Praktisk sejlads, start, kryds, læns og måltagning.

Virksund

SEPTEMBER

  

MAN 3. september

Praktisk sejlads, start, kryds, læns og måltagning.

Virksund

MAN 10. september

Praktisk sejlads, start, kryds, læns og måltagning.

Virksund

MAN 17. september

Praktisk sejlads

Virksund

En weekend i

september

Evt. sejlads på Viborg søerne.

Viborg

MAN 24. september

Evt. klubmester sejlads, praktisk sejlads, start, kryds, læns og måltagning.

Virksund

OKTOBER

  

MAN 1. oktober

Evt. klubmester sejlads, praktisk sejlads, start, kryds, læns og måltagning.

Grill.

Virksund

MAN 8. oktober

Afrigning af joller og parkering af udstyr i sejlerskur og sejlergarage.

Virksund