Virksund Sejlklubs følgebåde

Virksund sejlklub råder over tre følgebåde. En RIB båd og to gummibåde. Alle både sejles med påhængsmotor. Der kan max. være fire personer i hver gummibåd under sejlads.

For at sejle med gummibådene skal føreren af båden have erhvervet sig duelighedsbevis eller speedbådsbevis og have beviset på sig under sejlads med bådene. Føreren skal endvidere have sat sig ind i og have læst sejlklubbens sikkerhedsinstruks for brug af følgebåde.