Virksund Sejlklubs følgebåde

Virksund sejlklub råder over to følgebåde. Begge gummibåde sejles med påhængsmotor. Der kan max. være fire personer i hver gummibåd under sejlads.

For at sejle med gummibådene skal føreren af båden have erhvervet sig duelighedsbevis. Føreren skal endvidere have sat sig ind i og have læst sejlklubbens sikkerhedsinstruks for brug af følgebåde.