Udlån af sejlbåd, følgebåde, joller, SUP og udstyr

Udlån af joller og udstyr

Medlemmer af Virksund Sejlklub kan låne klubbens sejlbåde, følgebåde, stand up padles (SUP), joller og udstyr.

Hvis du ønsker at låne noget af sejlklubbens materiel skal sejlklubben under alle omstændigheder kontaktes, så udlån kan aftales. Læs videre om, hvordan du kommer i kontakt og hvilket ansvar du som låner har.

Betaling for lån af sejlbåde

Medlemmer, som har hjulpet med at slibe, male og polere klubbåde, må til enhver tid sejle i bådene.

Andre medlemmer betaler 100 kr. om dagen for at låne en af sejlbådene. Betalingen er kompensation for driftsudgifter og slidtage. Betalingen sker forud for sejlads til klubbens kasserer. Adressen hertil findes her.

Særlige forhold omkring klubbens sejlbåde

Klubbens kølbåde kan lånes til weekendtur, ferie eller til sejlads i fjorden. Vi stiller dig nogle formelle krav, før du kan låne en klubbåd.

Medlemmer med duelighedsbevis kan låne klubbens sejlbåde.

Har du ikke tidligere sejlet i lånebåd, stiller vi også som krav, at får kendskabet til klubbåden ved at sejle en kort prøvetur på fjorden med en skipper, der kender motor, sejl og rigning mv.

Før ethvert udlån skal du som låner tillige sætte sig ind i dit ansvar og kravene omkring sikkerhed til søs. Du kan læse mere om de generelle krav her. Du skal også have studeret vores sikkerhedsinstrukser. Link hertil findes nederst på siden. Udlån sker således altid på de betingelser, som sejlklubben opstiller og som du kan læse om nedenfor. 

Du skal kontakte os før udlån

Før ethvert udlån fra sejlklubben kan godkendes, skal du kontakte Per Petersen på telefon 40301021 eller Jens Kofoed 31313310. Brug evt. kontaktformularen nedenfor, så kommer du i forbindelse med os.

  Jeg vil gerne i kontakt med dig m.h.p. at låne enten klubbåd.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Dit telefonnummer (skal udfyldes)

  Indsæt låneperiode (skal udfyldes)
  Startdato: Slutdato:

  Jeg har tidligere erhvervet duelighedsbevis, udfyld afkrydsfelt
  JaNej

  Låners ansvar ved udlån

  • Udlån af sejlbåd og følgebåde kan kun ske, såfremt den udpegede skipper kan fremvise gyldigt duelighedsbevis og følger sejlklubbens sikkerhedsinstruks.
  • Udlån af joller og udstyr kan kun ske, såfremt du som låner følger sejlklubbens sikkerhedsinstrukser.
  • Lånere har ansvar for i hvert enkelt tilfælde at aflevere både, materiel og udstyr i samme stand, som det blev leveret i fra udlånets start. Har du lånt en båd med motor, afleverer du båden med brændstof i tanken, som du har forbrugt på turen.
  • Skader, som måtte opstå under transport eller sejlads, erstattes af låner.

  Sikkerhed ved udlån

  Sejl sikkert! Fritidssejlads er en forholdsvis sikker aktivitet, men der kan ske uheld. Langt de fleste uheld og ulykker opstår, når sejladsregler og retningslinjer ikke følges. Du skal derfor efterleve sejlklubbens sikkerhedsinstrukser. Det er låners ansvar før sejlads at sætte sig ind i gældende regler på vandet.