Deltag i jolle race august 2018

Deltag i jollerace. En særlig udfordring for klubbens medlemmer.

Lørdag den 18. august sejles jolle race ved Virksund, d.v.s. samme dag som der afholdes havnefest. Der afholdes skippermøde kl. 0930 ved klubhuset. Kapsejladserne gennemføres i perioden kl. 10 til 16 afhængig af vejr, vind og antallet af tilmeldte.

Bemærk, at der arrangeres prøve af Tera joller forud for kapsejladsen. Denne Tune Up finder sted lørdag 11. august kl. 10 til kl. 13.

Kapsejladsen gennemføres i sejlklubbens Tera joller som er fuldstændig ens riggede. Kapsejladserne gennemføres på op-ned bane, med følgebåde og dommerbåd. Om sejladserne gennemføres som fleet race eller match race eller begge dele afhænger af antallet af tilmeldte mv. Der sejles mellem udlagte bøjer i farvandet afgrænset af Virksund Odde, Virksund havn og Virksund dæmning.

Tilmelding sker her (formular er ikke længere tilgængelig).

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Emne: Jeg vil gerne tilmeldes Virksund Sejlklubs jolle Race lørdag den 18. august.

  Absolut seneste tilmeldingsfrist for deltagelse er 11. august.

  Bemærk, at der tillige arrangeres prøvesejlads med Tera joller forud for kapsejladsen 18. august. Denne Tune Up sejlads finder sted lørdag 11. august kl. 10 til kl. 13.

  Øvrige rammer for kapsejladsen findes nedenfor:

   

   

  1. Farvand

  Der sejles mellem Virksund Odde, havn og dæmning.

  Der sejles en op-ned bane mellem udlagte klubbøjer. Start og mållinie ligger mellem udlagte klubbøjer. Top og bund mærke er markerede som gule bøjer, mens øvrige bøjer har andre farver eller markeringer.

  2. Joller

  Der sejles i klubbens Tera joller. Joller udpeges til de enkelte sejlerne og jollerne byttes rundt mellem sejlerne i forskellige sejladser. Jollerne nummereres fra et til syv i fronten af jollerne. Jollerne må ikke omrigges før og under sejladserne, men skal sejle med samme rig og udstyr, som er monteret på jollen.

  3. Kapsejladsregler

  Der sejles efter Dansk Sejlunions og World Sailings kapsejladsregler 2017 -2020 samt de lokale retningslinier, som er udstukket her.

  Sejladserne tilrettelægges som fleet race, dv.s. samlet start, og som match race, d.v.s. sejler mod sejler i serie alle mod alle. Sejladsafvikling afhænger af antallet af tilmeldte sejlere.

  4. Startprocedure

  Kapsejladserne starter med første sejlads lørdag kl. 10.

  4.1. Fleet Race. Dommerne på dommerbåd afgiver startsignal to minutter før start. Et minut før start lyder ét klarsignal og samtidig hejses Dannebrog på dommerbåden. Når startsignalet lyder sænkes samtidig Dannebrog.

  4.2. Match race. Der startes med to minutters mellemrum. Startproceduren er som for fleet race. Når startsignal lyder for første start indledes samtidig startprocedure to minutter for anden start. Startprocedure for tredje sejlads er startsignal for anden sejlads o.s.v.

  Joller, som skal starte i en senere start, skal befinde sig mindst 50 meter bag startlinien, indtil startsignal fra forudgående start har lydt. Startsignalet er signal til at næste start har to minutters forberedelse før start.

  Såfremt en jolle ikke når frem til start og ikke er startet inden to minutter fra startsignalet for den pågældende start, er jollen diskvalificeret i den pågældende sejlads.

  4.3. Både fleet og match race. Ved for tidlig start eller tyvstart bliver der signaleret tre gange i signalhornet, og tyvstartende båd/både sejler tilbage over startlinjen eller dennes forlængelse uden at genere de andre startende joller, og starter på ny. Ikke udført strafprocedure medfører diskvalifikation.

  Joller må ikke overskride startlinjen eller dennes forlængelse ét minut før start.

   5. Mærkerunding om bøjer

  Under hver sejlads, d.v.s. efter start og indtil målgang har fundet sted, skal alle bøjer rundes styrbord rundt.

  Ved mærkeberøring foretages 360 graders vending snarest muligt uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører diskvalifikation.

   6. Dommeranvisninger

  Sejlerne skal følge anvisninger fra dommere. Sker det ikke, kan dommere umiddelbart beslutte at diskvalificere den pågældende sejler. Diskvalifikation er inappellabel.

   7. Protest

  Protester skal indgives fra sejlere umiddelbart efter hver sejlads til dommerbåden. Protester afgøres herefter. Opstår protestsituationer under sejlads kan protester trækkes tilbage eller neutraliseres, såfremt jollen, som der er nedlagt protest mod, foretager en 720 graders vending umiddelbart efter at protesten er nedlagt.

   8. Sikkerhed

  Følgebåde kan assistere sejlere, såfremt der opstår problemer under sejladserne.

  Alle sejlere skal bære redningsvest under sejlads ellers er der tale om diskvalifikation. Alle joller skal være udrustet med øsekar og kort slæbetov.

  Såfremt jolle under sejlads kæntrer, rejses de umiddelbart op af sejleren og jollen sejler videre. Såfremt sejleren modtager hjælp fra dommerbåd eller følgebåd betragtes jollen som udgået af den pågældende sejlads. Der gives point som udgået båd.

   9. Tildeling af point

  9.1. Fleet race. Første jolle i mål får 1 point, anden jolle 2 point, tredje båd 3 point o.s.v.  En diskvalifikation giver 15 point. En udgået placering giver 14 point.

  Bedste placering og vinder er den sejler, som efter afslutning af alle sejladser har det færreste antal point.

  9.2. Match race. Vinder af den enkelte sejlads er den sejler, som kommer først i mål. Sejleren får samtidig et point, mens nummer to og taberjolle får to point. Vinder er den sejler, som har det færreste antal point, når alle sejladser er afsluttet.

  10. Præmieuddeling

  Der er præmier til første, anden og tredje plads. Præmieuddeling finder sted umiddelbart efter sidste sejlads og efter at eventuelle protester er afgjort.

   11. Forplejning

  Der serveres grillpølse, øl eller sodavand efter sidste sejlads.

  12. Tilmelding og indskud

  Sejlere skal tilmelde sig senest 11. august ved brug af tilmeldingsformular på denne hjemmeside. Indskud for hver enkelt deltager i jolle race er 200 kr. Instruks om indbetaling sker efter tilmelding. Evt. overskud fra arrangementet går til ungdomsafdelingen.