Kapsejladsregler

Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is deprecated since version 3.5.0! Use elementor/widgets/register instead. in /customers/d/7/9/virksundsejlklub.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5758 Deprecated: Funktionen Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type har været forældet siden version 3.5.0! Brug register i stedet. in /customers/d/7/9/virksundsejlklub.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5383

Regelopdateringer 2021

De internationale kapsejladsregler ses løbende efter i sømmene for at kunne forbedre dem. Det sker, at reglerne omformuleres for at blive tydeligere eller for at undgå ”smuthuller” eller fordele, som ikke var tiltænkt. For ikke hele tiden at komme med ændringer, er ændringer til reglerne sat i system. Der udkommer derfor en større gennemskreven og revideret version ændring hvert 4. år. De nye kapsejladsregler gælder for perioden 2021 – 2024.

Det er nok en god ide fra tid til anden at læse kapsejladsreglerne. At kende reglerne til punkt og prikke kræver for de fleste en uoverkommelig kraftanstrengelse, men det er en god ide at kunne de væsentligste regler. Det gælder især reglernes del 2, “når både mødes”, der til en vis grad afviger fra de gældende søvejsregler ( se mere nerderst på siden).

Virksund Sejlklubs sejladsbestemmelser for klubkapsejladser 2021.

Virksund Sejlklubs kapsejladser følger de internationale kapsejladsregler (DS & ISAF)  med nedenstående tilføjelser:

Der sejles efter DH2021-2024. De nyeste DH-mål TACIL-M-H anvendes. Der gives point efter lavpointsystemet, d.v.s. en første plads giver et point, en anden plads to point o.s.v.

Skippermøde
Kl. 18.25 i hele sæsonen undtagen september, hvor skippermøde er kl. 18.00. Mødepligt for skipper.

Bådene
Det mål som en båd tilmelder sig ved sæsonstart, sejler båden med resten af året, medmindre DS ændrer DH-tallet. Der må under kapsejladsen kun være de sejl på båden, som den er indmålt med.

Sikkerhed
Hele besætningen skal være iført godkendt redningsvest.

Løb
Både opdeles i mindst to løb: Et løb uden spiler og et løb med spiler.

Banen
Den aktuelle sejladsbane oplysespå skippermøde ½ time før første start på tavlen i klubhuset.

Start
Start mellem to udlagte gule bøjer. Både som ønsker at starte, skal befinde sig bag startlinjen, når klarsignal 5 min. før start har lydt. Både som skal starte i senere start, skal befinde sig mindst 300 meter bag startlinjen (syd for pynten) indtil startsignal fra forudgående start har lydt.
Startprocedure:
Klarsignal 5 min. før start – lydsignal.
Klarsignal 1 min. før start – dannebrog hæves.
Startsignal – lydsignal – dannebrog sænkes. (Samme procedure ved alle starter.)

Mål
Mållinje mellem de samme bøjer som ved start.

Straf
Ved tyvstart hæves signalflag X (det finske flag) og tyvstartende båd/både sejler tilbage over startlinien, uden at genere de andre startende både, og starter på ny. Ikke udført straf medfører DSQ.

Ved overskridelse af startlinien eller dennes forlængelse efter at klarsignal 5 min. før start har lydt hæves signalflag ”talstander 1” og pågældende båd skal tage sin straf (360 grader) umiddelbart efter start, uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører DSQ.

Både som skal starte i senere start, og ikke befinder sig mindst 300 meter bag startlinjen (syd for pynten), indtil startsignal fra forudgående start har lydt, kan ved at acceptere protest fra anden båd tage sin straf (360 grader) umiddelbart efter start, uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører DSQ.

Alternativ straf og protest fra anden båd: 360 graders vending, foretages snarest muligt uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører DSQ.

Ved mærkeberøring: 360 graders vending. Ikke udført straf medfører DSQ.

Ved manglende redningsvest: Iføre sig manglende redningsvest og udføre 360 graders vending. Ikke udført straf medfører DSQ.

Manglende lanterneføring medfører DSQ.

Aflysning
Ved vindstille og ved vind på 15 sekundmeter og derover aflyses sejladsen, hvilket tilkendegives på skippermødet. Specifikke løbsregler:
Som ovenstående, men med følgende afvigelser og tilføjelser:

Kapsejladsreglerne findes på Dansk Sejlunions hjemmeside. De gældende kapsejladsregler for perioden 2021 – 2024 findes her

Bemærk, at vigtige ændringer i forhold til regelbogen er markeret med lodrette streger i marginen på den nye og reviderede regelbog.

Om nogle af ændringerne i de gældende kapsejladsregler

Fremhævelse af visse ændringer i kapsejladsreglerne fremgår af regeloversigten her.

Spil

Du kan også prøve kapsejladsspillet, hvor du bliver testet i de enkelte sejladssituationer. Spil med dig selv eller andre i tre forskellige sværhedsgrader. Går ind her.