Lær om DS kapsejladsregler

Senest regelopdateret 7. januar 2021

Kapsejladsreglerne ses løbende efter i sømmene for at kunne forbedre dem. Det sker, at reglerne omformuleres for at blive tydeligere eller for at undgå ”smuthuller” eller fordele, som ikke var tiltænkt. For ikke hele tiden at komme med ændringer, er ændringer til reglerne sat i system. Der udkommer derfor en større gennemskreven og revideret version ændring hvert 4. år. De nye kapsejladsregler gælder for perioden 2021 – 2024.

Det er nok en god ide fra tid til anden at læse kapsejladsreglerne. At kende reglerne til punkt og prikke kræver for de fleste en uoverkommelig kraftanstrengelse, men det er en god ide at kunne de væsentligste regler. Det gælder især reglernes del 2, “når både mødes”, der til en vis grad afviger fra de gældende søvejsregler.

Kapsejladsreglerne findes på Dansk Sejlunions hjemmeside. De gældende kapsejladsregler for perioden 2021 – 2024 findes her

Bemærk, at vigtige ændringer i forhold til regelbogen er markeret med lodrette streger i marginen på den nye og reviderede regelbog.

Om nogle af ændringerne i de gældende kapsejladsregler

Fremhævelse af visse ændringer i kapsejladsreglerne fremgår af regeloversigten her.

Spil

Du kan også prøve kapsejladsspillet, hvor du bliver testet i de enkelte sejladssituationer. Spil med dig selv eller andre i tre forskellige sværhedsgrader. Går ind her.