Virksund Sejlklubs DJS Cup 2020

Virksund Sejlklub inviterer til DJS-Cup 2020. Årets dyst i den sydlige del af Limfjorden, for alle i Limfjordskredsen. Lørdag den 19. september 2020.

Invitation udgives senere.

Kapsejladsen foregår som vanligt i Lovns Bredning. Der er løb u. spiler; løb m. spiler; samt Cruiserløb.

Deltagelse:

Udgives senere. Deltagende både ligger gratis i havnen natten før og efter kapsejladsen.

Menu kan købes i restauranten fredag aften.

Betaling:

Deltagergebyr overføres til Virksund Sejlklubs konto. 9261-4190026421 i Den Jyske Sparekasse.

Tilmelding:

Tilmelding sker via https://www.limfjordskredsen.dk/. Klik herefter på tilmelding.

Tilmelding skal ske senest en uge før, d.v.s. senest mandag den 14. september kl. 24.00.

Oversigt over tilmeldte både og løbsinddeling.

https://www.limfjordskredsen.dk/ kan du følge med i, hvor mange både, som tilmeldes kapsejladsen frem mod tidsfristen. Løbsinddeling vil ske efter tilmeldingsfristens udløb.

Program:
Kl. 08:00 – 08:45: Morgenbuffet i klubhuset.

Kl. 09:00:              Skippermøde. Gennemgang af sejladsbestemmelser, deltagerliste med starttidspunkter og endelig bane.

Kl.09.30 – 18:00:  DJS-Cup.

Resultater og præmieoverrækkelse snarest efter sidste båd er i mål.

Sejladsbestemmelser: Udgives senere.

Spørgsmål til DJS Cup kan rettes til Jørgen Christiansen, Virksund Sejlklub. mail: hindbaervej7@live.dk eller telefon: 42291649