Duelighedskursus

På duelighedskursus lærer du at navigere og du får praktiske råd om at færdes sikkert på vandet.

Har du lige fået båd eller drømmer om at købe én, så bør du overveje at tage duelighedsbevis. Det kræver ingen forkundskaber at deltage på duelighedskurset, men et vist kendskab til sejlads er en fordel.

Du skal også være interesseret i selvstudie, at læse og løse opgaver hjemme, hvis du skal have noget ud af kursus.

I Danmark er duelighedskursus ikke et lovkrav, hvis båden er under 15 meter, men ønsker du at leje båd herhjemme eller i udlandet er beviset et krav.

Opstart

Vi starter nyt hold hver vinter. Vi afholder introduktionsaften for alle tilmelde duelighedskursister tirsdag den 9. januar 2024 kl. 19 i Virksund.

Om selve kurset

Teoretisk duelighedskursus afholdes af Virksund Sejlklub. Undervisningen foregår i henhold til Søfartsstyrelsens retningslinjer.

Den teoretiske del foregår i Virksund Sejlklubs lokaler, mens den praktiske del foregår i farvandet ud for Virksund.

Teoretisk duelighedskursus: 

Den teoretiske undervisning vil bl.a. omfatte:
• Søvejsregler
• Navigation
• Sikkerhed til søs
• Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
• Beskyttelse af havmiljøet
• Knob

Den teoretiske undervisning strækker sig over over en periode lidt over en måned med start tirsdag den 9. januar og afslutning tirsdag den 27. februar, hvorefter der afholdes eksamen i ugen efter. Der undervises tirsdag d. 9. og tirsdag d. 23. januar, lørdag d. 27. januar og søndag d. 28. januar samt lørdag d. 3. februar, tirsdag d. 20. februar, lørdag d. 24. februar og tirsdag d. 27. februar. I weekenderne undervises i perioden kl. 09 – 17, mens vi om tirsdagen underviser i perioden fra kl. 19 til kl. 22.

Pensum forudsætter kendskab til simpel matematik og indeholder – for nogle – nye maritime begreber og udtryk. 

For at kunne bestå eksamen forventes det, at kursisterne aktivt benytter den digitale læringsplatform, som stilles til rådighed. Vi forventer, at I løser hjemmeopgaverne og kontrollerer eget standpunkt ved at teste jer selv på den digitale læringsplatform mellem kursusdagene. Der vil endvidere være hjemmeopgaver, som skal løses mellem de enkelte dage.

Praktisk duelighed:

I maj vil den praktiske sejlads starte med udgangspunkt i Virksund Lystbådehavn. Her bliver instrueret om bådens udstyr, inden der sejles ud for at øve manøvrer. Du vil lære de nødvendige basiskompetencer for at du forsvarligt kan sejle de fleste fritidsfartøjer under 15 meter.

Den praktiske undervisning vil bl.a. omfatte:
•  Havnemanøvrer
•  Mand-overbord
•  Styring efter kompaskurs
•  Lægge til ved bøje
•  Fortøjning

 • Sejlads for sejl

 • Godt sømandsskab – både i havn og på vandet

 • Gennemgang af motor

 • Gennemgang af bådens udstyr og sikkerhedsudstyr

 • Knob

Eksamen

Duelighedskursus afsluttes med både en teoretisk eksamen og en praktisk prøve med godkendte censorer. Bestået kursus giver ret til duelighedscertifikat og indeholder automatisk det mindre speedbådscertifikat.

Har du allerede speedbådscertifikat gælder dette som bestået praktik, dvs. at det kun er nødvendigt at bestå den teoretiske del for at opnå duelighedsbeviset.

Den teoretiske eksamen består af en fakta-opgave i paratviden (uden hjælpemidler) samt en store sejladsplanlægningsopgave (med forberedelse og hjælpemidler).

Den praktiske prøve aflægges i sejlbåd, hvor der sejles for motor. Der er typisk tre kursister ombord af gangen, der overfor censor hver især skal udføre forskellige manøvrer. Der afholdes prøve i den båd og med det hold, du kender fra træningsaftenerne

Der er mulighed for at aflægge prøve i egen båd, hvis du ønsker det. Dette skal blot aftales på forhånd.

Pris: 1600 kr. for den teoretiske del og 1300 kr. for sejlerskole. Du afslutter sejlerskole med af aflægge prøve i den praktiske del. Derudover vil der være udgifter til materialer og eksamen.

Du skal have et sønæringsbevis for at få udstedt det endelige Duelighedsbevis. Det får du ved at kontakte en Søfartslæge og få udstedt en syns & høreattest, herefter ansøger du Søfartstyrelsen om udstedelse af Sønæringsbevis til Duelighed.

Yderligere information og forhåndstilmelding til Jens Kofoed eller ved at udfylde formularen, der automatisk sendes til Jens Kofoed, når du trykker på ”send”.

Kalender (Google) med kursusdage findes på forsiden af sejlklubbens hjemmeside. 

  Jeg vil gerne kontaktes og tilmeldes duelighedsundervisning.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Dit telefonnummer: