Kurser

Virksund Sejlklub vil gerne have flere ud og sejle. Vi hjælper nye sejlere og interesserede i at komme i gang og komme ud på vandet, lære at navigere, sejle og tage vare på egen sikkerhed til søs ved at afholde forskellige sejleraktiviteter og kurser.

Sejlerskole. Du kan som begynder lære at sejle på klubbens sejlerskole, som har aktiviteter fra maj til september. Deltagelse kræver tilmelding. Vi sejler om tirsdagen. Du kan læse mere om sejlerskolen og dens aktiviteter her

Duelighedskursus. Virksund Sejlklub afholder duelighedskursus. På kursus lære du at nanvigere på vandet. Teoriundervisning finder sted fra januar til marts, mens den praktiske del finder sted i maj og juni. Begge kursus halvdele slutter med eksamen. Du kan læse mere om duelighedskursus her.

Pigesejlads. Kvinder, som gerne vil sejle sammen med andre af samme køn, sejler om mandagen. Kvinder,, som deltager i pigesejlads har allerede lært at sejle og har måske tidligere deltaget på sejlerskole. Du kan læse mere om pigesejlads her.

Kapsejladskursus. Fra tid til anden afholdes kapsejladskursus for interesserede medlemmer. Kursus er normalt en blanding af teori og praktik. Disse kurser annonceres forud.

Vinteraktiviteter. Du kan også deltage i andre kurser om vinteren, herunder motor- og ellære og kapsejladsregler mv. Du kan læse mere om klubbens vinteraktiviteter her

Dans Sejlunions kursusaktiviteter. Dansk Sejlunion afholder en lang række kurser i løbet af året, herunder bl.a. instruktørkursus, sejlerinstruktørkursus, Stand Up Padle instruktørkursus, dommerkursus og målerkursus mv. Der er også mulighed for at tage e-kurser i fx i benyttelse af radiosender VHF/SRC. Se mere om, hvilke kurser Dansk Sejlunion afholder på deres kursusportal.